Przygotowanie

WAKOL MS 315 Żywica lana

Zastosowanie

Szybkoutwardzalna żywica odlewnicza na bazie MS do naprawy: pęknięć w jastrychach, klejenia listew i kształtowników metalowych, z tworzyw sztucznych i kamienia naturalnego na podłożach chłonnych i niechłonnych w pomieszczeniach i na zewnątrz.

Sposób nanoszenia:

końcówką dyszy butelki przy naprawie pęknięć, przy klejeniu - szpachlą zębatą

Zużycie:

zależne od rodzaju prac

Czas układania:

ok. 15 minut

Czas utwardzania:

ok. 90 minut

Czas aplikacji:

ok. 15 minut

Warunki składowania:

produkt niewrażliwy na przemrożenie

Baza surowcowa:

MS-polimer

EMICODE:

EC1 PLUS

GISCODE:

-

Nowości

 • Nowości

 • Nowości

 • Nowości

 • Nowości

 • Nowości

 • Nowości

 • Nowości

 • Nowości

 • Nowości

 • Nowości

 • Nowości

 • Nowości

 • Nowości

 • Nowości

 • Nowości

 • Nowości

 • Nowości

 • Nowości

 • Nowości

 • Nowości