Przygotowanie

WAKOL PU 280 Gruntówka poliuretanowa

Zastosowanie

Gotowa do użycia, 1-składnikowa gruntówka poliuretanowa do gruntowania podłoży chłonnych i niechłonnych oraz do wzmacniania osłabionych wzgl. piaskowanych powierzchni jastrychu. Można stosować również do izolacji przed podciąganiem kapilarnym wilgoci oraz izolacji w jastrychach cementowych bez ogrzewania podłogowego do maks. 6 CM% / 98 % KRL, z ogrzewaniem podłogowym do maks. 3 CM% / 85 % KRL oraz w betonowych do maks. 7,5 % wag. / 98 % KRL; zastosowanie jako izolacji przeciwwilgociowej na nieogrzewanych jastrychach cementowych i betonie i nie wymaga uprzedniego pomiaru wilgotności.

Sposób nanoszenia:

wałek do gruntowania WAKOL, wałek welurowy z krótkim włosem lub wałek piankowy

Zużycie:

ok. 100-150 g/m² jako gruntówka, ok. 250-350 g/m² jako izolacja przeciwwilgociowa

Czas schnięcia:

ok. 40-50 minut

Warunki składowania:

powyżej +5 °C, w chłodnym miejscu

Baza surowcowa:

żywica poliuretanowa

EMICODE:

EC1 PLUS

Nowości

 • Nowości

 • Nowości

 • Nowości

 • Nowości

 • Nowości

 • Nowości

 • Nowości

 • Nowości

 • Nowości

 • Nowości

 • Nowości

 • Nowości

 • Nowości

 • Nowości

 • Nowości

 • Nowości

 • Nowości

 • Nowości

 • Nowości

 • Nowości

 • Nowości

 • Nowości

 • Nowości

 • Nowości