Förberedelser

WAKOL MS 325 Silanprimer

Användningsområden

Enkomponents MS-primer för grundning av absorberande och ej absorberande underlag, samt för stärkning av skadade eller slipade kantzoner. Som spärr mot förhöjd restfukt i cementbeläggningar utan golvvärme upp till max. 4 CM%, med golvvärme upp till max. 3 CM%, samt i betong upp till max. 6 vikt%.

Artikelnummer

Läggning

361704 10,0 kg

Bestrykningsmetod:

som primer med WAKOL Primerroller eller sammetsroller, som fuktspärr uteslutande med WAKOL MS Specialroller eller limspridare enligt TKB A2

Mängd:

cirka 80-120 g/m² som primer, minst 250 g/m² som fuktspärr

Torktid:

cirka 3-4 timmar

Förvaring:

ej känsligt för frost

Basmaterial:

MS-polymer

EMICODE:

EC1 PLUS R

Uderrättelse

  • Uderrättelse

  • Uderrättelse

  • Uderrättelse

  • Uderrättelse

  • Uderrättelse

  • Uderrättelse

  • Uderrättelse

  • Uderrättelse