Förberedelser

WAKOL MS 330 Silanprimer

Användningsområden

Användningsfärdig 1-komponents MS-primer för grundning av absorberande och ej absorberande underlag, samt för stärkning av skadade eller slipade kantzoner. Som spärr mot förhöjd restfukt i cementbeläggningar utan golvvärme upp till max. 5 CM% / 95 % relativ fuktighet, med golvvärme upp till max. 3 CM% / 85 % relativ fuktighet, samt i betong utan golvvärme upp till max. 7 vikt% / 95 % relativ fuktighet innan du lägger Wakol MS Lim.

Applicering:

som primer med WAKOL Primerroller eller sammetsroller, som fuktspärr uteslutande med WAKOL MS Specialroller eller limspridare enligt TKB A2

Mängd:

cirka 80-120 g/m² som primer, minst 250 g/m² som fuktspärr

Torktid:

cirka 60 minuter

Förvaring:

ej känsligt för frost

Basmaterial:

MS-polymer

EMICODE:

EC1 PLUS

Uderrättelse

 • Uderrättelse

 • Uderrättelse

 • Uderrättelse

 • Uderrättelse

 • Uderrättelse

 • Uderrättelse

 • Uderrättelse

 • Uderrättelse

 • Uderrättelse

 • Uderrättelse

 • Uderrättelse

 • Uderrättelse

 • Uderrättelse

 • Uderrättelse

 • Uderrättelse

 • Uderrättelse

 • Uderrättelse

 • Uderrättelse