Downloads
Karta charakterystyki Pobierz

WAKOL L 1806

Środek zczepny

Zastosowanie

Środek zczepny na bazie rozpuszczalnika, gruntowanie w celu zwiększenia przyczepności WAKOL MS 425 Masa wypełniająca do spoin, czarna w powierzchniach z drewna w pomieszczeniach wewnętrznych i zewnętrznych.

Sposób nanoszenia

pomocą pędzla

Czas schnięcia

min. 15 min, maks. 4 godz.

Warunki składowania

produkt niewrażliwy na przemrożenie

Baza surowcowa

mieszanina rozpuszczalników organicznych

Informacje o zamówieniu
Nr artykułu
Opakowanie
Urządzenie dostarczane
180606 | 43983
250 ml
1 kartonów po 9 sztuk