ZALECENIA FIRMY WAKOL DOTYCZĄCE UKŁADANIA

Dzięki zaleceniom firmy Wakol dotyczących układania można łatwo ustalić, który producent jest odpowiedni dla danego projektu i naszego kleju.