93ccff6f6254-aufbauempfehlung_615x395_k.webp
ZALECENIA FIRMY WAKOL DOTYCZĄCE UKŁADANIA

Dzięki zaleceniom firmy Wakol dotyczących układania można łatwo ustalić, który producent jest odpowiedni dla danego projektu i naszego kleju.