ce2fdf357ef2-abfuellung-wakol-sealing-compound_angepasst-k.jpg
Stała jakość dla Państwa procesów produkcyjnych

Funkcjonalność produktu ma fundamentalne znaczenie. Jednakże dopiero wykorzystując naszą umiejętność wytworzenia produktu o złożonej recepturze dokładnie według opracowanych specyfikacji, dajemy Państwu  możliwość efektywnego jego wykorzystanie w Państwa procesie produkcji. Ciągłe inwestycje w optymalizację procesów produkcji, infrastrukturę, IT i przejrzysta organizacja jakości według DIN EN ISO 9001:2015 pozwalają nam na spełnienie najwyższych wymagań np.  w branży przemysłu spożywczego, a tym samym uzasadniają wiodącą rolę oraz niezawodność firmy Wakol jako dostawcy.

Dobre przygotowanie do procesu uzyskania zezwoleń

W naszym dziale technicznym uzyskają Państwo wszelkie dane techniczne oraz informacje dotyczące produktu, potrzebne do zachowania wymogów ustawowych lub do przeprowadzenia procedur kwalifikacyjnych ze strony Państwa klientów. W tym zakresie możemy skorzystać z szeroko zakrojonej analityki i przeprowadzić próbną aplikację. Aby przeprowadzane testy spełniały wymogi z zakresu przepisów dotyczących żywności oraz w odniesieniu do przeprowadzania testów biologicznych prowadzimy ścisłą współpracę z niezależnymi instytutami badawczymi i analitycznymi. Liczne dostępne zezwolenia są tego najlepszym dowodem.

dac673808587-wakol_signet_sc_advancedtechnology_2plus_web_angepasst.jpg
Wspólna odpowiedzialność za środowisko naturalne

Dbałość o środowisko to część naszej polityki jakości produktu. Aktywna ochrona zdrowia pracownika i konsumenta, oszczędne obchodzenie się z surowcami naturalnymi oraz planowanie wydatków na ochronę pracy i ochronę środowiska kierują naszym działaniem. Te priorytety łączą nas z Państwem, gdyż doradzamy i w tym zakresie służąc przejrzystą, pełną informacją.