4e495cb05efe-sealingcompounds_wakol_web-highlight_1920x700_k.jpg

WAKOL Masy uszcelniające do opakowań żywności

ŁATWE WYPEŁNIANIE PRZEPISÓW!
  • Uniwersalne – program produktów obejmuje wszystkie rodzaje zastosowań
  • Zatwierdzone – wieloletnie doświadczenie rynkowe

 

  • Wspierające – potrzeby regulacyjne klientów
  • Bezpieczne – zgodność z normami FDA i UE
ŚRODOWISKO REGULACYJNE STAJE SIĘ CORAZ BARDZIEJ ZŁOŻONE I MA CORAZ WIĘKSZE ZNACZENIE

Środowisko regulacyjne dotyczące materiałów do pakowania żywności stało się w ostatnich latach bardzo złożone i stopień złożoności nadal rośnie z dużą prędkością. Oprócz dobrze ugruntowanych standardów branżowych, które stanowią wytyczne dla zgodności na poziomie europejskim i FDA, zainteresowane strony muszą nadążać za nowymi zagadnieniami regulacyjnymi dotyczącymi mas uszczelniających o potencjalnie szerokim wpływie. Na przykład ocena substancji niedodanych w sposób zamierzony (NIAS) będzie musiała w coraz większym stopniu stanowić część rutynowych rozważań dotyczących zgodności. W innych przypadkach grupy substancji takie jak węglowodory pochodzące z olejów mineralnych lub poszczególne materiały wyjściowe, takie jak styren, zostały poddane wzmożonej kontroli legislacyjnej lub związanej z rynkiem detalicznym.

 

ISTNIEJĄCE JUŻ ROZWIĄZANIA DLA NADCHODZĄCYCH WYZWAŃ

Zespół techniczny firmy WAKOL śledzi wszystkie te kierunki rozwoju. Nasze wieloletnie doświadczenie w tworzeniu mas uszczelniających doprowadziło do opracowania rozwiązań produktowych, które mogą pomóc w zminimalizowaniu ryzyka w pracy nad zgodnością z przepisami. Posiadamy produkty o sprawdzonej skuteczności rynkowej, które obejmują wszystkie dzisiejsze „gorące tematy” regulacyjne. Rozwiązania te obejmują między innymi:

1. Produkty powstające bez użycia plastyfikatorów na bazie olejów mineralnych lub środków wspomagających tworzenie filmu (bez MOSH/MOAH)
2. Produkty o bardzo niskim profilu ekstrakcji i niskim stężeniu substancji dodanych w sposób niezamierzony (NIAS)
3. Związki bezstyrenowe – masy uszczelniające na bazie EVA są dostępne tylko w firmie WAKOL

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z FIRMĄ WAKOL, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ, JAK MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z NASZEGO DOŚWIADCZENI

Przygotuj się na coraz bardziej wymagającą przyszłość zarządzania kwestiami zgodności z przepisami, stosując masy uszczelniające firmy WAKOL. Skontaktuj się z przedstawicielem firmy WAKOL, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach czerpania korzyści z pracy w zakresie zgodności i zarządzania ryzykiem!

Wakol_Signet_SC_AdvancedTechnology_2plus_web.png

Wszystkie masy uszczelniające firmy WAKOL z zaawansowaną technologią++ są projektowane proaktywnie, aby sprostać przyszłym wyzwaniom regulacyjnym. Są to produkty

1. powstające bez użycia plastyfikatorów na bazie olejów mineralnych lub środków wspomagających tworzenie filmu (bez MOSH/MOAH)
2. o bardzo niskim profilu ekstrakcji i niskim stężeniu substancji dodanych w sposób niezamierzony (NIAS)
3. bezstyrenowe

Wakol_Signet_SC_AdvancedTechnology_plus_web.png

Wszystkie masy uszczelniające firmy WAKOL z zaawansowaną technologią+ są projektowane proaktywnie dla nadchodzących wyzwań regulacyjnych. Są to produkty

1. powstające bez użycia plastyfikatorów na bazie olejów mineralnych lub środków wspomagających tworzenie filmu (bez MOSH/MOAH)
2. o bardzo niskim profilu ekstrakcji i niskim stężeniu substancji dodanych w sposób niezamierzony (NIAS)