d87bfe1b8c4d-unser_anspruch_verantwortung.jpg
Să ne asumăm împreună responsabilitatea pentru mediul înconjurător

Calitatea mediului este reprezentativă pentru calitatea produsului. Protecţia activă a procesatorilor şi a utilizatorului final, manipularea protectivă a resurselor naturale, implementarea cu prevedere pentru viitor a măsurilor de protecţie a muncii şi a mediului, toate sunt caracteristici care ne guvernează în permanenţă acţiunile. Priorităţile noastre ne leagă de dumneavoastră: consultanţa pe care v-o oferim presupune o informare deschisă, transparentă.

1f28c311b99f-unser_anspruch-verbindet.jpg
Cerinţele înalte creează legături – între dumneavoastră şi un partener cu tehnologie performantă

Atingerea unui succes economic sustenabil are la bază o condiţie esenţială: posibilitatea de a face diferenţa. Iar clientul dumneavoastră trebuie să dorească şi să înţeleagă acest lucru. Fără cerinţele dumneavoastră privind calitatea, fără eficienţa economică a proceselor, pe scurt, fără rezultatul muncii dumneavoastră, nu se va face nicio diferenţiere. Tehnologia adezivilor şi compuşilor aplicată inteligent oferă numeroase posibilităţi de a face diferenţa. Ambiţia noastră este să vă oferim asistenţă în acest demers, cu sistemele noastre de produse şi cu know-how-ul nostru.

a0f7145dbc95-unser_anspruch_innovationsprozess.jpg
Facem parte dintr-un proces sistematic inovator

Peste 15% dintre angajaţii noştri sunt persoane cu înaltă calificare în domeniul proiectării şi tehnologiilor de aplicare. Investiţiile continue şi substanţiale în echipamente, verificare şi colaborarea cu experţi externi asigură un nivel maxim de eficienţă şi flexibilitate. Procesul de inovare bazat pe metode şi dialogul strâns purtat cu dumneavoastră fac ca cerinţele pionierilor dintr-un anumit sector industrial să se reflecte, într-un stadiu incipient şi în mod concret, în programele noastre industriale.

Konstante Qualität - Leitrechner.jpg
Calitate constantă pentru procesele dumneavoastră

Funcţionalitatea produsului reprezintă fundamentul. Însă esenţială este capacitatea noastră de a satisface în mod fiabil cerinţele foarte exacte, în special în cazul formulelor complexe, oferindu-vă posibilitatea de a obţine un nivel maxim de eficienţă economică în cadrul proceselor dumneavoastră de lucru. Investiţiile timpurii în optimizarea propriilor procese, integrate într-o organizare transparentă a sistemului de calitate conform DIN EN ISO 9001:2015, precum şi promovarea managementului calităţii totale fundamentează rolul de lider al companiei Wakol.

Creşterea eficienţei în ceea ce priveşte logistica şi aprovizionarea

Producţia noastră, comandată prin intermediul unor calculatoare centrale, asigură nu numai un control optim al procesului, ci şi o flexibilitate maximă în ceea ce priveşte timpul şi ambalarea. Nu putem îndeplini orice dorinţă, dar putem garanta o aprovizionare optimă cu mărfuri. Îmbunătăţirile din acest domeniu sunt întotdeauna rentabile: le transpunem în realitate pentru şi împreună cu dumneavoastră.