c81c164ca8d1-luftbild-neu_zuschnitt.webp
Uw sterke technologiepartner

Zonder uw consequent nagestreefde eisen aan uw kwaliteit, het rendement van uw processen en aan het differentiatiepotentieel van uw producten kan geen duurzaam economisch succes gehaald worden. Juist bij de productie van schuimmeubelen en matrassen kan intelligente toegepaste lijmtechnologie er toe bijdragen om concurrentievoordelen te realiseren. Het is ons doel om u met onze productsystemen en onze knowhow daarbij te helpen.

b24bdf94dba2-branchenspezialisten-labor_dirk-hahn.jpg
Deel van een systematisch innovatieproces zijn

Meer dan 15 % van onze medewerkers zijn hooggekwalificeerde medewerkers in ontwikkeling en toepassingstechniek. Permanent hoge investeringen in uitrusting, controle en samenwerking met externe experten zorgen voor hoogste efficiëntie en flexibiliteit. Een methodisch innovatieproces en een intense dialoog met u zorgen ervoor dat de eisen van de voortrekkers van de branche vroegtijdig en tastbaar in ons brancheprogramma weerspiegeld worden.

1d8082af8d5d-konstante-qualitaet_400x266.jpg
Constante kwaliteit voor uw processen

Goede producten zijn het fundament. Maar pas als we erin slagen, vooral bij complexe formules, om precieze specificaties continu te reproduceren, maken we het voor u mogelijk om het grootst mogelijke rendement bij uw arbeidsprocessen te halen. Permanente, substantiële investeringen in processen, infrastructuur, IT en een transparante kwaliteitsorganisatie volgens DIN EN ISO 9001:2015 voldoen aan de hoogste eisen en vormen de basis voor de leidende rol en de betrouwbaarheid van Wakol als leverancier.

Goed uitgerust in het vergunningsproces

Onze centrale technische support voorziet u van de technische gegevens en informatie over het product, die u voor naleving van de wettelijke voorschriften of bij de kwalificatie door uw klanten nodig hebt. Daarvoor kunnen we naar een goede analyse teruggrijpen en toepassingstests uitvoeren. De talrijk voorhanden vergunningen vormen hiervan een bewijs.

653c037555ae-eco-passport_angepasst.jpg
Samen verantwoordelijkheid voor ons milieu opnemen

De kwaliteit van het milieu is een onderdeel van de productkwaliteit. Actieve bescherming van verwerker en eindverbruiker, het ontzien van natuurlijke hulpbronnen, het vooruitziend omzetten van maatregelen voor werkveiligheid en millieubescherming vormen steeds de basis van ons handelen. Onze prioriteit op dit vlak schept een band met u: transparante, open informatie is een deel van ons advies aan u.