Wij, de firma Wakol GmbH, hierna Wakol, respecteert de privacy van iedereen die onze website bezoekt. Aan de bescherming van uw persoonsgegevens hechten wij zeer grote waarde. Hieronder lichten wij toe welke van uw gegevens wij voor welk doel vastleggen en gebruiken. U verneemt ook hoe u uw rechten van betrokkenen kunt uitoefenen.

Alle wijzigingen van deze privacyverklaring worden op deze website gepubliceerd. Zo komt u op elk gewenst moment te weten welke gegevens we verzamelen en hoe we deze gebruiken.

Deze privacyverklaring geldt niet voor websites die via hyperlinks op onze website oproepbaar zijn.

1. Verzamelen en verwerken van http-protocolgegevens

a. Naam van de verantwoordelijke organisatie: Wakol GmbH
b. Adres van de verantwoordelijke organisatie: Bottenbacher Straße 30, 66954 Pirmasens, Duitsland

Bij het bezoek aan onze website en bij elke oproep van een bestand verzamelt de webserver via deze processen protocolinformatie (bijv. browsertype, datum en tijd van de oproep). Dit zijn geen persoonsgegevens. Het is voor ons dus niet mogelijk om de geregistreerde gegevens aan een bepaalde natuurlijke persoon te koppelen.

Alle op deze manier verzamelde gegevens worden door ons uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt. Het doorgeven aan derden vindt niet plaats. Wij koppelen deze gegevens niet aan andere gegevens. De gegevens worden bovendien na een statistische evaluatie regelmatig binnen een week gewist.

2. Gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door ons alleen dan en in die mate verwerkt, zoals u ze ons met uw toestemming zelf ter beschikking stelt. Het gebruik van deze persoonsgegevens vindt vooral voor reclame-/marktonderzoekdoeleinden en voor het organiseren van onze diensten plaats, maar alleen dan als u ons hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming gegeven hebt.

U hebt altijd het recht om een gegeven toestemming in te trekken.

Een opgave van de verwerkingsdoeleinden vindt plaatst op de desbetreffende plaatsen op onze website en is niet aan een wijziging achteraf onderhevig.

Het doorgeven van de gegevens aan derden vindt alleen zonder uw toestemming plaats als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

3. Gebruik van cookies

Cookies zijn gegevensbestanden die door de webserver naar de webbrowser van de gebruiker worden gestuurd en daar voor een latere raadpleging worden opgeslagen. Of cookies verzameld kunnen worden, bepaalt u zelf door uw browser op een zodanige wijze in te stellen dat u voor het opslaan van een cookie geïnformeerd wordt en het opslaan pas plaatsvindt als u dit uitdrukkelijk aanvaardt.

We gebruiken cookies alleen om informatie over het gebruik van ons webaanbod te verkrijgen en voor statistische doeleinden.

Onze cookies bevatten de volgende gegevensbestanden:

Naam van het opgeroepen bestand
Datum en tijd van de oproep
Overgedragen hoeveelheid gegevens
Melding of de oproep succesvol was

De gegevensbestanden bevatten geen persoonlijke informatie. Eventueel door u ter beschikking gestelde persoonsgegevens worden niet samengevoegd.

U kunt bovendien voorkomen dat de door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) via Google worden vastgelegd en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en te installeren. De huidige link is tools.google.com/dlpage/gaoptout.

4. Gebruik van sociale media

In onze website zijn plug-ins (“Plug-ins”) van verschillende socialemedianetwerken geïntegreerd. De diensten worden door de desbetreffende ondernemingen ("Exploitanten") ter beschikking gesteld. Deze exploitanten zijn:

Facebook wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS ("Facebook"). Een overzicht van de Facebook-plug-ins krijgt u via: https://developers.facebook.com/docs/plugins

instagram wordt geëxploiteerd door Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Ballsbridge, Dublin D04 X2K5, Ierland 

LinkedIn wordt geëxploiteerd door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS (“LinkedIn”). Een overzicht van de LinkedIn-plug-ins krijgt u via: https://developer.linkedin.com/plugins#

Xing wordt geëxploiteerd door XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland, tel.: +49 40 419 131-0, e-mail: info@xing.com. Een overzicht van de Xing-plug-ins krijgt u via: https://dev.xing.com/plugins.

YouTube wordt geëxploiteerd door YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (“YouTube”). Een overzicht van de YouTube-plug-ins krijgt u via: https://developers.google.com/youtube/

Deze plug-ins zijn als "2-kliksoplossing" geïmplementeerd om de bescherming van uw gegevens bij een bezoek aan onze websites te vergroten. Deze integratiewijze zorgt ervoor dat u bij de toegang tot een pagina binnen onze website, die dergelijke plug-ins bevat, niet automatisch met de servers van de aanbieder wordt verbonden. Alleen als u de plug-ins activeert en daarmee de gegevensoverdracht toestaat, brengt de browser een directe verbinding met de servers van de exploitanten tot stand. De inhoud van de verschillende plug-ins wordt dan door de desbetreffende exploitant direct aan uw browser doorgegeven en vervolgens op uw beeldscherm weergegeven.

De plug-in deelt de exploitant mede welke van onze pagina's u hebt bezocht. Als u tijdens het bezoek aan onze website in uw gebruikersaccount bij de desbetreffende exploitant bent aangemeld, kan deze uw interesses, d.w.z. de informatie die u opvraagt, met uw gebruikersaccount samenvoegen. Bij het gebruik van de plug-infuncties (bijv. klikken op de "Vind ik leuk"-knop, achterlaten van een commentaar) wordt deze informatie ook direct door de browser voor opslag aan de exploitant doorgegeven.

Meer informatie over de verzameling en het gebruik van gegevens door de exploitant en over uw rechten en mogelijkheden voor de bescherming van uw privacy kunt u vinden in de privacyverklaringen van de exploitanten:

Privacyverklaring van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php
Privacyverklaring van instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy/
Privacyverklaring van Xing: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung
Privacyverklaring van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/Data Protection-policy
Privacyverklaring van YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

5. Rechten van betrokkenen:
5.1. Informatierecht

U hebt het recht om altijd informatie over de over u opgeslagen gegevens te verkrijgen, inclusief oorsprong en ontvanger van uw gegevens en het doel van de gegevensverwerking. Stuur uw aanvraag schriftelijk of via e-mail naar onze hieronder vermelde adressen.

Deze privacyverklaring geldt alleen voor inhoud op onze servers en omvat niet de op onze pagina gelinkte websites.

5.2. Recht op beroep bij de gegevensbeschermingsautoriteit

Onverminderd een ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel kunt u bij de gegevensbeschermingsautoriteit een beroep doen op het recht op beroep conform § 24ff van het privacyreglement 2018 als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met het privacyreglement.

De gegevensbeschermingsautoriteit informeert de klager over de status en de resultaten van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een gerechtelijk rechtsmiddel.

6. Over ons

Dit is de privacyverklaring van Wakol GmbH, Bottenbacher Straße 30, 66954 Pirmasens, Duitsland. 

Internet www.wakol.com; e-mail info@wakol.com

Mocht u vragen over deze privacyverklaring hebben, neem dan direct per post of via e-mail contact op met ons.

Verantwoordelijke voor de gegevensbescherming

U kunt als volgt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Contactformulier:
https://www.dsextern.de/anfragen

DS EXTERN GmbH
Dipl.-Kfm. Marc Althaus
Frapanweg 22
D-22589 Hamburg
 

7. Actualisering en wijziging

Gedeelten van de privacyverklaring kunnen door ons worden gewijzigd of geactualiseerd, zonder dat u van tevoren door ons op de hoogte wordt gebracht. Controleer de privacyverklaring telkens voordat u van ons aanbod gebruikmaakt om bij mogelijke wijzigingen of actualiseringen helemaal up-to-date te zijn. Status van de privacyverklaring: Oktober 2023.