Vi, Wakol GmbH (hädanefter Wakol), respekterar integriteten hos varje person som besöker vår hemsida. Vi tar skyddandet av dina personuppgifter på allvar. Här nedan förklarar vi vilka av dina uppgifter som vi samlar in och behandlar och i vilket syfte vi gör det. Vi förklarar också hur du kan nyttja dina rättigheter.

Alla ändringar i denna integritetspolicy publiceras på denna webbplats. Detta innebär att du alltid har möjlighet att ta reda på vilka uppgifter vi samlar in och hur vi använder dessa.

Denna integritetspolicy gäller inte för andra webbplatser som vi länkar till från vår egen webbplats.

1. Insamling och behandling av protokolldata från http-adresser

a. Namn på personuppgiftsansvarig: Wakol GmbH
b. Adress till personuppgiftsansvarig: Bottenbacher Straße 30, 66954 Pirmasens, Tyskland

När du besöker vår webbplats och när du hämtar en fil samlar webbservern in protokollinformation om dina aktiviteter (t.ex. webbläsartyp och vilket datum och klockslag som hämtningen skedde). Detta är inga personuppgifter. Det är alltså inte möjligt att identifiera en fysisk person med hjälp av dessa insamlade uppgifter.

Samtliga av dessa uppgifter utvärderas av oss uteslutande för statistiska ändamål. Det sker ingen överföring till tredje part. Vi kopplar inte ihop dessa uppgifter med andra uppgifter. Uppgifterna raderas dessutom i regel inom en vecka efter att den statistiska utvärderingen genomförts.

2. Användning av personuppgifter

Personuppgifter samlas endast in direkt från dig vid den tidpunkt och i den omfattning som du gett ditt samtycke till. Framför allt använder vi inte dina personuppgifter till reklam/marknadsundersökningar eller utformningen av våra tjänster utan att du uttryckligen lämnat ditt samtycke till detta.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Ändamålet med behandlingen framgår på respektive plats på vår webbplats och är inte föremål för någon senare ändring.

Överföring av uppgifterna till tredje part utan ditt samtycke sker endast i de fall vi måste fullgöra en rättslig förpliktelse.

3. Användning av cookies

Cookies är textfiler som skickas från webbservern till användarens webbläsare där de lagras för att kunna skickas tillbaka vid senare tillfällen. Du bestämmer själv om du vill godkänna insamlingen av cookies genom att ställa in din webbläsare så att du informeras innan cookies lagras och uttryckligen behöver godkänna dem för att de ska lagras.

Vi använder endast cookies till att samla in information om hur våra webbtjänster används samt för statistiska ändamål.

Våra cookies innehåller följande data:

Namn på den hämtade filen
Datum och klockslag för hämtningen
Överförd datavolym
Meddelande om ifall hämtningen lyckades

Dessa data innehåller inga personuppgifter. Vi sammanför inte dessa data med några av de personuppgifter som du själv tillhandahållit. Du kan dessutom förhindra att Google samlar in och behandlar data som genereras av cookies och är relaterade till din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress). För att göra detta går du till följande länk och laddar ned och installerar det Plugin-program du hittar där. Den aktuella länken är: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

4. Användning av sociala medier

På vår webbplats har vi integrerat Plugin-program från olika sociala nätverk. Tjänsterna tillhandahålls av respektive företag (”operatör”). Dessa operatörer är:

Facebook drivs av Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”). En översikt över Plugin-programmen från Facebook finner du här: https://developers.facebook.com/docs/plugins

instagram drivs av Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Ballsbridge, Dublin D04 X2K5, Irland 

LinkedIn drivs av LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (”LinkedIn”). En översikt över Plugin-programmen från LinkedIn finner du här: https://developer.linkedin.com/plugins#

Xing drivs av XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland, Tel.: +49 40 419 131-0, E-post: info@xing.com. En översikt över Plugin-programmen från Xing finner du här: https://dev.xing.com/plugins.

YouTube drivs av YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (“YouTube”). En översikt över Plugin-programmen från YouTube finner du här: https://developers.google.com/youtube/

För att öka skyddet för dina uppgifter när du besöker vår webbplats har dessa Plugin-program implementerats som s.k. ”tvåklickslösningar”. Denna typ av integrering säkerställer att du inte automatiskt kopplas upp mot operatörens servrar när du besöker en sida på vår webbplats som innehåller ett sådant Plugin-program. Först när du aktiverar Plugin-programmet, och därmed godkänner dataöverföringen, upprättar webbläsaren en direkt förbindelse till operatörens servrar. Innehållet i de olika Plugin-programmen överförs då från respektive operatör direkt till din webbläsare och visas sedan på din skärm.

Plugin-programmet ger operatören information om vilka av våra sidor som du har besökt. Om du under besöket på vår webbplats är inloggad på ditt användarkonto hos respektive operatör kan operatören koppla samman dina intressen,d.v.s. det innehåll som du har tittat på, med ditt användarkonto. När du använder Plugin-funktionerna (t.ex. om du klickar på ”gilla”-knappen eller lämnar en kommentar) överförs denna information också från webbläsaren direkt till operatören där den sedan lagras.

Mer information om operatörens insamling och användning av uppgifter samt dina rättigheter och möjligheter till skydd av din integritet finns i respektive operatörs egna integritetspolicy:

Facebooks integritetspolicy: http://www.facebook.com/policy.php
instagrams integritetspolicy: https://privacycenter.instagram.com/policy/
Xings integritetspolicy: https://privacy.xing.com/en
LinkedIns integritetspolicy: https://www.linkedin.com/legal/Data Protection-policy
YouTube integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy/update?hl=sv

5. Dina rättigheter:
5.1. Rätt till tillgång

Du har rätt att när som helst få information om dina lagrade uppgifter, inklusive ursprung, mottagare och ändamål för behandlingen av uppgifter. Skicka din begäran per brev eller e-post till de adresser vi uppger nedan.
Denna integritetspolicy gäller endast för innehåll på våra servrar och omfattar inte de webbplatser vi länkar till.

5.2. Rätt att lämna in klagomål till dataskyddsmyndighet

Om du anser att behandlingen av dina uppgifter strider mot dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten i enlighet med artikel 15.1 f i dataskyddsförordningen utan att det påverkar andra möjligheter att lämna klagomål till berörda myndigheter eller domstolar.

Dataskyddsmyndigheten informerar den klagande om statusen för och resultatet av klagomålet, inklusive möjligheten till rättslig prövning.

6. Om oss

Detta är en integritetspolicy från Wakol GmbH, Bottenbacher Straße 30, 66954 Pirmasens, Tyskland.

Webbplats: www.wakol.com, E-post info@wakol.com

Om du har frågor om denna integritetspolicy ber vi dig kontakta oss per brev eller e-post.

Dataskyddsombud

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på följande sätt:

Kontaktformulär:
https://www.dsextern.de/anfragen

DS EXTERN GmbH
Dipl.-Kfm. Marc Althaus
Frapanweg 22
D-22589 Hamburg

7. Uppdateringar och ändringar

Delar av integritetspolicyn kan ändras eller uppdateras av oss utan föregående meddelande. Kontrollera alltid integritetspolicyn innan du använder vår webbplats för att se till att du informerats om eventuella ändringar eller uppdateringar. Version av integritetspolicyn: Oktober 2023.