WAKOL Skumlim

för stoppade möbler

Ansökan

 • Limning av ett stort antal olika material

 • Ensidig metod

 • Kontaktprocess

 • Sprutningsprocess

Fördelar

 • Mycket snabb initial vidhäftning.

 • snabb kraftuppbyggnad

 • Miljöpass-certifierad

Hybridlim, vattenbaserat

Hybridlim, vattenbaserat

Fördelar

 • mycket snabb initial vidhäftning

 • Hög gulningsstabilitet och hög värmebeständighet.

 • Optimerad för plast och andra icke-absorberande substrat.

 • Ensidig vidhäftning möjlig

Användning

 • 2-K sprutblandning

 • 2-K Clean Transfer Technology (Airless)

Transportteknik

 • Free Flow

 • Membranpump

 • Tryckkärl

Lagringsstabilitet

 • 6 månader

Egenskaper

 • Fast ämne 40 %

 • Viskositet 15 mPas

 • Termisk stabilitet ca 75 °C *

Ytterligare information

 • Eco-Passport

 • Hybridteknik

 • Minskat innehåll av polykloropren

* Termisk stabilitet bestämd enligt fabrikens teststandard


1-komponents dispersionslim, vattenbaserat

1-komponents dispersionslim, vattenbaserat

Fördelar

 • låg lukt

 • fint sprutmönster

 • snabb torkning

 • blockfri

 • transparent självhäftande film

 • motståndskraftig mot gulning

Användning

 • Spraya

 • rullande

 • borstning

 • Termisk aktivering

Transportteknik

 • Free flow

 • Membranpump

 • Tryckkärl

Lagringsstabilitet

 • 6 månader

Egenskaper

 • Fast ämne 56 %

 • Viskositet 2.200 mPas

 • Termisk stabilitet ca. 60 °C *

Ytterligare information

 • Eco-Passport

 • Polykloroprenfri

* Termisk stabilitet bestämd enligt fabrikens teststandard


2-K akrylatlim, vattenbaserat

2-K akrylatlim, vattenbaserat

Fördelar

 • mycket snabb initial vidhäftning

 • Utmärkt gulningsstabilitet och mycket hög värmebeständighet.

 • Optimerad för plast och andra icke-absorberande substrat.

 • Ensidig limning möjlig.

Användning

 • 2-komponents sprutblandning

 • 2-C Clean Transfer Technology (Airless)

Transportteknik

 • Free flow

 • Membranpump

 • Tryckkärl

Lagringsstabilitet

 • 12 månader

Egenskaper

 • Fast ämne 53%

 • Viskositet 400 mPas

 • Termisk stabilitet ca 100 °C *

Ytterligare information

 • Eco-Passport

 • Cradle to Cradle Material Health Certificate

* Termisk stabilitet bestämd enligt fabrikens teststandard


1-K polykloroprenlatexlim, vattenbaserat

1-K polykloroprenlatexlim, vattenbaserat

Produktbeskrivning

mycket snabb vidhäftning, medelhög viskositet

Användningsområden

toppade möbler, sandwich- och resårmadrasser

Applicering

Spraya, dubbla rullar

Transportteknik

Free Flow, tryckkärl, Vakubond

Viskositet / fast ämne

800 - 1.600 mPas

57 %

Läggningstid

Kontakt: 25 min.

Ensidig: 10 min.

Miljöcertifikat/emissionstester

Eco-Passport


Produktbeskrivning

mycket snabb vidhäftning, mycket låg viskositet

Användningsområden

toppade möbler, sandwich- och resårmadrasser

Applicering

Spraya

Transportteknik

Free Flow, tryckkärl, Vakubond

Viskositet / fast ämne

10 - 100 mPas

50 %

Läggningstid

Kontakt: 25 min.

Ensidig: 10 min.

Miljöcertifikat/emissionstester

Eco-Passport


Produktbeskrivning

mycket snabb vidhäftning, hög värmetålighet

Användningsområden

toppade möbler, sandwich- och resårmadrasser, bilsäten

Applicering

Spraya, dubbla rullar

Transportteknik

Free Flow, tryckkärl, Vakubond

Viskositet / fast ämne

1.700 - 2.200 mPas

45 %

Läggningstid

Kontakt: 25 min.

Ensidig: 10 min.

Miljöcertifikat/emissionstester

Eco-Passport

VDA 278


Produktbeskrivning

mindre översprutning, mycket snabb vidhäftning, mycket låg viskositet

Användningsområden

toppade möbler, sandwich- och resårmadrasser

Applicering

Spraya

Transportteknik

Free Flow, tryckkärl, Vakubond

Viskositet / fast ämne

80 - 280 mPas

56 %

Läggningstid

Kontakt: 20 min.

Ensidig: 10 min.

Miljöcertifikat/emissionstester

Eco-Passport


2-K polykloroprenlatexlim, vattenbaserat

2-K polykloroprenlatexlim, vattenbaserat

Produktbeskrivning

mycket snabb vidhäftning, optimerat för icke absorberande underlag

Användningsområden

toppade möbler, sandwich- och resårmadrasser

Applicering

2-komponents sprutblandning (10:1)

Transportteknik

Free Flow, membranpump, tryckkärl

Viskositet / fast ämne

10 - 100 mPas

53 %

Läggningstid

Kontakt: 10 min.

Miljöcertifikat/emissionstester

Eco-Passport


Produktbeskrivning

luktoptimerad, mycket snabb vidhäftning, för svagt absorberande substrat

Användningsområden

toppade möbler, sandwich- och resårmadrasser

Applicering

2-komponents sprutblandning (10:1)

Transportteknik

Free Flow, membranpump, tryckkärl

Viskositet / fast ämne

10 - 100 mPas

40 %

Läggningstid

Kontakt: 10 min.

Miljöcertifikat/emissionstester

Eco-Passport


SBS-lim med hög halt fasta partiklar, lösningsmedelsbaserat (50–75 %)

SBS-lim med hög halt fasta partiklar, lösningsmedelsbaserat (50–75 %)

Produktbeskrivning

limskikt med god åldringsbeständighet

Användningsområden

toppade möbler, sandwich- och resårmadrasser

Applicering

Spraya

Transportteknik

Pump, central ledning, tryckkärl

Viskositet / fast ämne

550 - 650 mPas

65 %

Läggningstid

Kontakt: 20 min.

Ensidig: 6 min.


Produktbeskrivning

limskikt med god åldringsbeständighet

Användningsområden

toppade möbler, sandwich- och resårmadrasser

Applicering

Spraya

Transportteknik

Pump, central ledning, tryckkärl

Viskositet / fast ämne

370 - 450 mPas

57 %

Läggningstid

Kontakt: 10 min.

Ensidig: 5 min.


Produktbeskrivning

luktoptimerad, limskikt med god åldringsbeständighet

Användningsområden

toppade möbler, sandwich- och resårmadrasser

Applicering

Spraya

Transportteknik

Pump, central ledning, tryckkärl

Viskositet / fast ämne

550 - 650 mPas

65 %

Läggningstid

Kontakt: 25 min.

Ensidig: 8 min.


Produktbeskrivning

limskikt med god åldringsbeständighet, mjuk limkant

Användningsområden

toppade möbler, sandwich- och resårmadrasser

Applicering

Spraya

Transportteknik

Pump, central ledning, tryckkärl

Viskositet / fast ämne

370 - 43 mPas

50 %

Läggningstid

Kontakt: 15 min.

Ensidig: 5 min.


Produktbeskrivning

mycket snabb vidhäftning, limskikt med god åldringsbeständighet, mjuk limkant

Användningsområden

toppade möbler, sandwich- och resårmadrasser

Applicering

Spraya

Transportteknik

Pump, central ledning, tryckkärl

Viskositet / fast ämne

2.250 - 2.750 mPas

74 %

Läggningstid

Kontakt: 20 min.

Ensidig: 4 min.


Produktbeskrivning

snabb vidhäftning och mycket god åldringsbeständighet för limskiktet, mycket mjuk limkant, hög värmetålighet

Användningsområden

toppade möbler, sandwich- och resårmadrasser

Applicering

Spraya

Transportteknik

Pump, central ledning, tryckkärl

Viskositet / fast ämne

1.300 - 1.500 mPas

70 %

Läggningstid

Kontakt: 20 min.

Ensidig: 6 min.