Vår fordran

WAKOL GROUP

Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841 Mäder
E-mail: info@wakol.at
Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954 Pirmasens
E-mail: info@wakol.com
Loba GmbH & Co. KG
Leonberger Straße 56-62
D-71254 Ditzingen
E-mail: service@loba.de
Loba-Wakol Polska Sp. z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
POL-05-850 Ożarów Mazowiecki
Wakol Adhesa AG/SA
Schützengasse 28
CH-9410 Heiden
Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
5145 NP Waalwijk
Wakol Foreco srl
Via Kennedy 75
I-20010 Marcallo con Casone (MI)
Maiburg Lijmen B.V.
Schutweg 6
5145 NP Waalwijk
Loba Wakol do Brasil LTDA
Rua Paulino Corado, n° 92 - sala 311, 20 – Cj 311 – Jundiai
CEP 13 211-413 São Paulo
Loba Trading (Shanghai) Company Limited
Unit A, 10th Floor, Jiu Shi Fu Xing Mansion, No. 918, Huai Hai Middle Road
Nexus Adhesives
42 Healey Road, Dandenong South
AUS-3175 Victoria
Loba-Wakol, LLC
2732 Hwy 74 West
NC 28170, Wadesboro

HISTORIA

VÅRA PARTNERS

LEVERANTÖRER

b29f04fe749c-silo_zuschnitt.webp

De särskilda säkerhetsrelevanta kraven för användning av utomstående företag i Wakols företagslokaler beskrivs i Wakols riktlinjer för utomstående företag. Målet är att undvika olyckor med personskador, maskinskador samt miljöskador som följd. Dessutom fastställs allmänna förhållningsregler för arbete i fabrikslokalerna.

dfa81e8b5c0e-code-of-conduct.webp

Wakol-koncernen är medveten om företagets sociala ansvar. Förutom att företaget följer alla tillämpliga lagar och förordningar, så engagerar sig Wakol-koncernen för att respektera sociala och etiska standarder samt att skydda miljön. Företaget förväntar sig även att alla leverantörer och underleverantörer följer dessa principer.  

Därför har Wakol tagit fram en uppförandekod för leverantörer, vilken sammanfattar de grundläggande sociala, etiska och ekologiska standarderna.

Hållbarhet

8b4aa2e0d4f5-nachhaltigkeit.jpg
Hållbarhet

För Wakol är ett hållbart förhållningssätt en del av företagets vision. I kvalitets- och energipolicyer är hållbarhetsstrategin väl förankrad. Dessa inkluderar företagets övergripande avsikter och mål vad gäller kvalitet och energi, och fungerar som ett bindande ramverk för ledningssystemen:

1. Ekonomi: kundnöjdheten sätter ribban för kvaliteten! Leverantörerna är våra partners!

2. Medarbetare och samhälle: alla medarbetare är engagerade i kvaliteten! Wakol främjar medarbetarnas kompetens, engagemang samt medvetenhet vad gäller kvalitet, miljö, energi och säkerhet. En viktigt del i detta är att uppfylla intressenternas krav.

3. Produkter: Wakols golvmaterial måste vara kvalitetsprodukter! Det innebär att Wakols produkter måste vara hållbara och uppfylla de högsta kraven för bearbetning och konsumentskydd.

4. Framtidssäkring: Utan kontinuerliga förbättringar håller vi inte måttet! Framtidssäkring är inte möjlig utan goda ekonomiska resultat.

5. Miljö och resurser: Miljöns mående är en del av produktkvaliteten! Målet med vårt arbete är därför att systematiskt förbättra kvaliteten, energieffektiviteten samt alla miljö- och säkerhetsstandarder. Förutom implementering av miljö- och klimatskyddsåtgärder innefattar detta även att följa de högsta arbetssäkerhetskraven och HACCP-principerna.

Din säkerhet

d7aef8510ca6-ihre_sicherheit_workshop.jpg

Det krävs en livaktig dialog och stor beslutsamhet för att ge kunskap och teknik mer inflytande på processen och därmed få bättre ekonomi och skapa större vinster. Våra medarbetare ser till att du lyckas med det. Genom noggrant urval av högt kvalificerade personer samt intensiv intern utbildning ser vi till att vi alltid har kunnig personal. Tack vare goda utvecklingsmöjligheter, stort eget ansvar och attraktiva karriärvägar håller vi motivationen hög.

b5f52b6fdac0-ihre_sicherheit_gruppenfoto.jpg

Framgång känner inga gränser. Vår verksamhet består av en internationell organisation med dotterföretag och filialer samt ett ständigt växande nätverk av utvalda samarbetspartner som delar vår filosofi och drar nytta av våra kunskaper. Därför kan du redan idag falla tillbaka på vår obegränsade lokala support. I tillväxtregionerna för din bransch – i Europa och resten av världen.

Luftbild2021.png

Tack vare vår breda tekniska kompetens kan du förlita dig på en enda partner. Vi kan alltid rekommendera den bästa lösningen och dessutom uppnå bästa effekt via samspel mellan olika tekniker i uppbyggnaden av ett system. För vattenbaserade, lösningsmedelsbaserade och reaktiva system, och även för pulverformiga, cementbaserade eller anhydritsystem och smältlim.

ff8d9d891565-ihre_sicherheit_arbeiter.jpg

Vårt produktsortiment och strukturen i vår organisation är starkt fokuserade på din bransch: parkett- och golvläggning, stoppade möbler och madrasser, förpackningsindustri, skobranschen, bygg- och bilindustri, alla typer av industrisystem. Tack vare vårt samlade tekniska kunnande, t.ex. genom modulära produkter och dynamiska innovationer, gör du vinster inom alla dina branschområden.