video-modal
Spackla gamla brädgolv som ett proffs med WAKOL D 3060 Plasticeringstillsats
Spackla direkt på gamla, fasta golvbeläggningar? Det är inga problem med WAKOL D 3060 Plasticeringstillsats i kombination med WAKOL Z 645 Fyllnadsmassa. Hittills har det varit en tids- och energikrävande uppgift att avlägsna golvmaterialet. Men från och med nu går det att spackla direkt på det gamla golvet. Lägg bara ut WAKOL AR 150 Armeringsväv och spackla över den med WAKOL D 3060 Plasticeringstillsats och WAKOL Z 645 Fyllnadsmassa. Dessutom...
video-modal
Spackla över hack och skruvhål i träskivor – WAKOL D 3060 Plasticeringstillsats
video-modal
Spackla korkgranulatmattor med WAKOL D 3060 Plasticeringstillsats
video-modal
Spackla gamla brädgolv som ett proffs med WAKOL D 3060 Plasticeringstillsats
video-modal
How to install Wood Flooring - solid wood
video-modal
Installation instruction WAKOL MS 262 Parquet Adhesive firm elastic