WAKOL Skumlim

för kontorsstolar

  • Lämpliga produkter för ett brett spektrum av substrat, t.ex. mycket fett skum, plast, metall och träfibermaterial.

  • Lim för höga spänningar

  • Högsta initiala vidhäftning

  • Airless-applikation Clean Transfer Technology för hög renhet och effektivitet vid applicering av produkter.

  • Cradle to Cradle

  • Blockfri limsöm

2-K akrylatlim, vattenbaserat

2-K akrylatlim, vattenbaserat

Produktbeskrivning

polykloroprenfri, snabb initial vidhäftning, mycket brett vidhäftningsspektrum - även på icke-absorberande underlag, motståndskraftig mot gulning, hög värmebeständighet.

Användningsområden

toppade möbler, sandwich- och resårmadrasser

Applicering

2-komponents sprutblandning (5:1-8:1)

Transportteknik

Free Flow, membranpump, tryckkärl

Viskositet / fast ämne

200 - 400 mPas

53 %

Läggningstid

Kontakt: 15 min.

Miljöcertifikat/emissionstester

Eco-Passport

Cradle to Cradle Material Health Certificate


1-K polykloroprenlatexlim, vattenbaserat

1-K polykloroprenlatexlim, vattenbaserat

Produktbeskrivning

mycket snabb vidhäftning, medelhög viskositet

Användningsområden

toppade möbler, sandwich- och resårmadrasser

Applicering

Spraya, dubbla rullar

Transportteknik

Free Flow, tryckkärl, Vakubond

Viskositet / fast ämne

800 - 1.600 mPas

57 %

Läggningstid

Kontakt: 25 min.

Ensidig: 10 min.

Miljöcertifikat/emissionstester

Eco-Passport


Produktbeskrivning

optimerat för visco- och latexskum, samt stora mängder

Användningsområden

toppade möbler, sandwich- och resårmadrasser

Applicering

Spraya, dubbla rullar

Transportteknik

Free Flow, tryckkärl, Vakubond

Viskositet / fast ämne

1.400 - 2.200 mPas

54 %

Läggningstid

Kontakt: 25 min.

Ensidig: 10 min.

Miljöcertifikat/emissionstester

Eco-Passport


Produktbeskrivning

mycket snabb hållfasthetsuppbyggnad, låg viskositet

Användningsområden

toppade möbler, sandwich- och resårmadrasser

Applicering

Spraya, dubbla rullar

Transportteknik

Free Flow, tryckkärl, Vakubond

Viskositet / fast ämne

150 - 1.000 mPas

40 %

Läggningstid

Kontakt: 25 min.

Ensidig: 10 min.

Miljöcertifikat/emissionstester

Eco-Passport


Produktbeskrivning

mycket snabb vidhäftning, hög värmetålighet

Användningsområden

toppade möbler, sandwich- och resårmadrasser, bilsäten

Applicering

Spraya, dubbla rullar

Transportteknik

Free Flow, tryckkärl, Vakubond

Viskositet / fast ämne

1.700 - 2.200 mPas

45 %

Läggningstid

Kontakt: 25 min.

Ensidig: 10 min.

Miljöcertifikat/emissionstester

Eco-Passport

VDA 278


Produktbeskrivning

mindre översprutning, mycket snabb vidhäftning, mycket låg viskositet

Användningsområden

toppade möbler, sandwich- och resårmadrasser

Applicering

Spraya

Transportteknik

Free Flow, tryckkärl, Vakubond

Viskositet / fast ämne

80 - 280 mPas

56 %

Läggningstid

Kontakt: 20 min.

Ensidig: 10 min.

Miljöcertifikat/emissionstester

Eco-Passport


Produktbeskrivning

mycket snabb vidhäftning, mycket låg viskositet

Användningsområden

toppade möbler, sandwich- och resårmadrasser

Applicering

Spraya

Transportteknik

Free Flow, tryckkärl, Vakubond

Viskositet / fast ämne

10 - 100 mPas

50 %

Läggningstid

Kontakt: 25 min.

Ensidig: 10 min.

Miljöcertifikat/emissionstester

Eco-Passport


2-K polykloroprenlatexlim, vattenbaserat

2-K polykloroprenlatexlim, vattenbaserat

Produktbeskrivning

mycket snabb vidhäftning, för absorberande underlag

Användningsområden

toppade möbler, sandwich- och resårmadrasser

Applicering

2-komponents sprutblandning (10:1)

Transportteknik

Free Flow, membranpump, tryckkärl

Viskositet / fast ämne

10 - 100 mPas

40 %

Läggningstid

Kontakt: 25 min.

Miljöcertifikat/emissionstester

Eco-Passport


Produktbeskrivning

luktoptimerad, mycket snabb vidhäftning, för svagt absorberande substrat

Användningsområden

toppade möbler, sandwich- och resårmadrasser

Applicering

2-komponents sprutblandning (10:1)

Transportteknik

Free Flow, membranpump, tryckkärl

Viskositet / fast ämne

10 - 100 mPas

40 %

Läggningstid

Kontakt: 10 min.

Miljöcertifikat/emissionstester

Eco-Passport


Produktbeskrivning

mycket snabb vidhäftning, optimerat för icke absorberande underlag

Användningsområden

toppade möbler, sandwich- och resårmadrasser

Applicering

2-komponents sprutblandning (10:1)

Transportteknik

Free Flow, membranpump, tryckkärl

Viskositet / fast ämne

10 - 100 mPas

53 %

Läggningstid

Kontakt: 10 min.

Miljöcertifikat/emissionstester

Eco-Passport


Produktbeskrivning

luktoptimerad, mycket snabb vidhäftning, för svagt absorberande substrat

Användningsområden

toppade möbler, sandwich- och resårmadrasser

Applicering

2-komponents sprutblandning (10:1)

Transportteknik

Free Flow, membranpump, tryckkärl

Viskositet / fast ämne

10 - 100 mPas

40 %

Läggningstid

Kontakt: 10 min.

Miljöcertifikat/emissionstester

Eco-Passport


SBS-lim med hög halt fasta partiklar, lösningsmedelsbaserat (50–75 %)

SBS-lim med hög halt fasta partiklar, lösningsmedelsbaserat (50–75 %)

Produktbeskrivning

limskikt med god åldringsbeständighet

Användningsområden

toppade möbler, sandwich- och resårmadrasser

Applicering

Spraya

Transportteknik

Pump, central ledning, tryckkärl

Viskositet / fast ämne

550 - 650 mPas

65 %

Läggningstid

Kontakt: 20 min.

Ensidig: 6 min.


Produktbeskrivning

limskikt med god åldringsbeständighet

Användningsområden

toppade möbler, sandwich- och resårmadrasser

Applicering

Spraya

Transportteknik

Pump, central ledning, tryckkärl

Viskositet / fast ämne

370 - 450 mPas

57 %

Läggningstid

Kontakt: 10 min.

Ensidig: 5 min.


Produktbeskrivning

limskikt med god åldringsbeständighet, mycket mjuk limkant

Användningsområden

toppade möbler, sandwich- och resårmadrasser

Applicering

Spraya

Transportteknik

Pump, central ledning, tryckkärl

Viskositet / fast ämne

400 - 500 mPas

61 %

Läggningstid

Kontakt: 20 min.

Ensidig: 5 min.


Produktbeskrivning

luktoptimerad, limskikt med god åldringsbeständighet

Användningsområden

toppade möbler, sandwich- och resårmadrasser

Applicering

Spraya

Transportteknik

Pump, central ledning, tryckkärl

Viskositet / fast ämne

550 - 650 mPas

65 %

Läggningstid

Kontakt: 25 min.

Ensidig: 8 min.


Produktbeskrivning

limskikt med god åldringsbeständighet, mjuk limkant

Användningsområden

toppade möbler, sandwich- och resårmadrasser

Applicering

Spraya

Transportteknik

Pump, central ledning, tryckkärl

Viskositet / fast ämne

370 - 43 mPas

50 %

Läggningstid

Kontakt: 15 min.

Ensidig: 5 min.


Produktbeskrivning

luktoptimerad, limskikt med god åldringsbeständighet, mjuk limkant

Användningsområden

toppade möbler, sandwich- och resårmadrasser

Applicering

Spraya

Transportteknik

Pump, central ledning, tryckkärl

Viskositet / fast ämne

370 - 430 mPas

50 %

Läggningstid

Kontakt: 15 min.

Ensidig: 5 min.


Produktbeskrivning

mycket snabb vidhäftning, limskikt med god åldringsbeständighet, mjuk limkant

Användningsområden

toppade möbler, sandwich- och resårmadrasser

Applicering

Spraya

Transportteknik

Pump, central ledning, tryckkärl

Viskositet / fast ämne

2.250 - 2.750 mPas

74 %

Läggningstid

Kontakt: 20 min.

Ensidig: 4 min.


Produktbeskrivning

snabb vidhäftning och mycket god åldringsbeständighet för limskiktet, mycket mjuk limkant, hög värmetålighet

Användningsområden

toppade möbler, sandwich- och resårmadrasser

Applicering

Spraya

Transportteknik

Pump, central ledning, tryckkärl

Viskositet / fast ämne

1.300 - 1.500 mPas

70 %

Läggningstid

Kontakt: 20 min.

Ensidig: 6 min.


Polykloroprenkontaktlim, lösningsmedelsbaserat

Polykloroprenkontaktlim, lösningsmedelsbaserat

Produktbeskrivning

mycket hög värmetålighet, mycket mjuk limkant

Användningsområden

toppade möbler, sandwich- och resårmadrasser

Applicering

Spraya

Transportteknik

Pump, central ledning, tryckkärl

Viskositet / fast ämne

190 - 250 mPas

18 %

Läggningstid

Kontakt: 20 min.


Produktbeskrivning

hög värmetålighet, mycket mjuk limkant, lång våttid

Användningsområden

toppade möbler, sandwich- och resårmadrasser

Applicering

Spraya

Transportteknik

Pump, central ledning, tryckkärl

Viskositet / fast ämne

400 - 500 mPas

17 %

Läggningstid

Kontakt: 40 min.