1f28c311b99f-unser_anspruch-verbindet.jpg
Vår polycy innebär en utfästelse till dig – att ge dig en stark teknikpartner

För den som vill nå varaktig framgång på marknaden finns det en sak som är viktigare än alla andra: att göra skillnad. Och dina kunder måste förstå att du gör det. Utan en konsekvent policy som prioriterar kvalitet samt ekonomi i dina processer, kort sagt inriktning på ett bra resultat i ditt arbete, kan du inte åstadkomma den skillnad som behövs. Intelligent använd lim- och fästteknik ger dig stora möjligheter att skilja dig från mängden. Vår policy innebär ett löfte att hjälpa dig med våra produktsystem och våra kunskaper.

a0f7145dbc95-unser_anspruch_innovationsprozess.jpg
Att vara en del av en systematisk innovationsprocess

Mer än 15 % av våra anställda är högkvalificerade medarbetare inom utveckling och tillämpningsteknik. Kontinuerligt stora investeringar i utrustning, testning och samarbete med externa experter ger oss högsta effektivitet och flexibilitet. Tack vare en metodstödd innovationsprocess och en nära dialog med dig kan våra branschprogram tidigt och på ett praktiskt sätt hjälpa dig att möta de krav som ställs på en branschledande aktör.

Konstante Qualität - Leitrechner.jpg
Konstant kvalitet i dina processer

Produkter som fungerar bra är grunden. Men det är vår kunskap och kompetens, särskilt i fråga om komplexa processer, som gör att vi kan arbeta med mycket exakta specifikationer och därmed hjälpa dig att uppnå bästa möjliga ekonomi i dina arbetsprocesser. Tidiga investeringar i optimering av de egna processerna, i samband med en öppen kvalitetsorganisation enligt DIN EN ISO 9001:2015 och en kultur byggd på Total Quality Management, utgör grunderna för Wakols arbete.

Öka din effektivitet inom logistik och distribution

Vår produktion styrs av ett avancerat IT-system som inte bara garanterar bästa möjliga processtyrning utan även ger maximal flexibilitet i fråga om tidsåtgång och förpackning. Det kan inte uppfylla alla önskningar, men vi kan garantera en optimal varudistribution. Det lönar sig alltid att eftersträva förbättringar på detta område – och vi använder dem gärna till din fördel.

d87bfe1b8c4d-unser_anspruch_verantwortung.jpg
Att ta gemensamt ansvar för vår miljö

Miljökvalitet är en del av produktens kvalitet. Vi arbetar ständigt med aktivt skydd för såväl medarbetare som slutkunder, omsorg om naturresurser samt framtidsorienterade åtgärder för arbets- och miljöskydd. Transparent och öppen information är en oskiljaktig del av vår rådgivning till dig.