0835cc8e958a-spachtelmassenneu_wakol_web-highlight_1920x700.jpg

Niskopylące masy szpachlowe firmy Wakol

Pracuj czysto i bez pyłu!
  • Nowocześnie – zaawansowana ochrona wykonawców
  • Czysto – mniej zanieczyszczeń podczas renowacji

 

  • Wszechstronnie – asortyment do wszystkich rodzajów wykładzin i parkietu
  • Ekonomicznie – teraz także dla sektora obiektowego
Profesjonaliści pracują z niskim poziomem pylenia: Niskopylące masy szpachlowe firmy Wakol
Mieszanie bezpyłowe

Do tej pory podczas mieszania mas szpachlowych powstawało dużo pyłu. W przypadku niskopylących mas szpachlowych firmy Wakol jest to już przeszłość. Podczas mieszania powstaje do 90 % mniej pyłu. Oznacza to, że w przyszłości wykonawca może zrezygnować z prawnie przewidzianych środków ochronnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pomiary przeprowadzone wspólnie ze Zrzeszeniem Zawodowym BAU potwierdziły niskopyłowe właściwości tych mas. Oznacza to, że masy te powinny być stosowane priorytetowo w odniesieniu do ochrony wykonawcy. Stanowi to również nieocenioną zaletę w przypadku stosowania pomp do mas szpachlowych.

Czysty plac budowy – zaleta przy przeprowadzaniu renowacji

Fakt, że podczas mieszania powstaje mniej pyłu, jest pożądaną zaletą, szczególnie dla zleceniodawców z sektora prywatnego. Oznacza to, że praca w istniejących obiektach jest czystsza, a zleceniodawca jest bardziej zadowolony.

Szeroki asortyment produktów niskopylących

Firma Wakol od lat jest pionierem w dziedzinie ochrony wykonawców poprzez redukcję pylenia. Obecnie pod wszystkie rodzaje okładzin podłogowych dostępna jest ukierunkowana gama produktów:

WAKOL Z 615 Masa wyrównawcza, niskopyląca

Sprawdzony najlepszy produkt. Podstawowy produkt z dostępnych obecnie niskopylących mas szpachlowych. WAKOL Z 615 Masa wyrównawcza, niskopyląca od lat z powodzeniem stosowana jest do przygotowania podłoża do późniejszego układania parkietu, korka, a także wykładzin tekstylnych i elastycznych.
Niezawodna masa – od małych obciążeń występujących w sektorze prywatnym po duże obciążenia.

WAKOL Z 610 Masa wyrównawcza, niskopyląca

Sprawdzona szybka gotowość do obróbki powierzchni. Konsekwentny dalszy rozwój produktu w celu szybkiego uzyskiwania gotowości do późniejszego układania parkietu, korka, jak również wykładzin tekstylnych i elastycznych. WAKOL Z 610 Masa wyrównawcza, niskopyląca łączy w sobie najlepsze właściwości wyrównujące z szybko uzyskiwaną gotowością do układania podłóg. W przypadku warstwy o grubości do 5 mm wszystkie wykładziny i parkiet można układać już po 6 godzinach. Nawet przy dużych grubościach warstw do 20 mm – z wypełniaczem do 30 mm, układanie można przeprowadzić po 24 godzinach. Szybka masa – od małych obciążeń występujących w sektorze prywatnym po duże obciążenia.

WAKOL Z 680 Obiektowa masa wyrównawcza, niskopyląca

Ekonomiczny produkt obiektowy. Tam, gdzie prace wykonywane są na dużych powierzchniach, jest dużo pyłu. Obecnie szczególną uwagę przywiązuje się do zmniejszenia zapylenia: WAKOL Z 680 Obiektowa masa wyrównawcza, niskopyląca. Jest to pierwsza na rynku niskopyląca obiektowa masa wyrównawcza do ekonomicznego układania tekstylnych i elastycznych wykładzin podłogowych. Stosując WAKOL Z 680 Obiektowa masa wyrównawcza, niskopyląca można uzyskać warstwy o grubości nawet 10 mm.
Ekonomiczna masa – do wykładzin tekstylnych i elastycznych.

WAKOL Z 645 Masa szpachlowa, niskopyląca

Stabilny produkt. Mocna masa szpachlowa, stanowiąca uzupełnienie rodziny produktów niskopylących, stosowanych do przygotowania podłoża, wyrównywania i uzupełniania jastrychów. Ograniczenie pylenia jest tu szczególnie ważne, ponieważ często wyjmuje się częściowe ilości z worka i miesza. Wykonawca, mający bezpośredni kontakt z masą, jest skutecznie chroniony przed niepożądanym działaniem pyłu.
Mocna masa – począwszy od przygotowania podłoża aż po wyrównywanie przed układaniem wykładziny i parkietu.

WAKOL Reduktor pyłu

Alternatywne rozwiązanie. WAKOL Reduktor pyłu gwarantuje ochronę wykonawców, umożliwia pracę z ograniczeniem pyłu
i może być stosowany do wszystkich konwencjonalnych mas wyrównawczych Wakol.

Dopasowana ochrona wykonawców:
niskopylące rozwiązania firmy Wakol

i

Wszystkie szczegóły dotyczące produktu można znaleźć tutaj.