Konstante Qualität - Leitrechner.jpg
Stała jakość dla Państwa procesów produkcyjnych

Funkcjonalność produktu ma znaczenie fundamentalne. Jednakże dopiero możliwość jego ciągłej reprodukcji w stałej jakości pozwoli na efektywne jego wykorzystanie w Państwa produkcji. Nasze inwestycje w optymalizację własnej produkcji, przejrzysta organizacja jakości według DIN EN ISO 9001:2015 i stosowanie Total Quality Management stanowią o wiodącej roli firmy Wakol.

Większa wydajność w logistyce i zaopatrzeniu

Nasza sterowana komputerowo produkcja zapewnia nie tylko najwyższy poziom kontroli procesów, ale również maksymalną elastyczność w zakresie czasu i pakowania. Nie możemy spełnić wszystkich Państwa życzeń, ale możemy zapewnić optymalne zaopatrzenie w towar. Usprawnienia w tym zakresie są zawsze opłacalne: wprowadzamy je chętnie dla Państwa i z Państwem.

1f28c311b99f-unser_anspruch-verbindet.jpg
Wymagania łączą – Państwa z silnym technologicznie partnerem

Aby osiągnąć na rynku trwały sukces, trzeba przede wszystkim się na nim wyróżniać. Tego Państwa klient jest świadom i tego wymaga. Bez konsekwentnej dbałości o jakość i wydajność Państwa produkcji – wyników Państwa pracy – nie można się wyróżnić. Inteligentnie stosowana technologia klejów i mas uszczelniających daje bogate możliwości wyróżnienia się na rynku. Naszym dążeniem jest stałe wspomaganie Państwa w osiągnięciu tego celu oferowanymi przez nas systemami produktów i posiadaną technologią.

a0f7145dbc95-unser_anspruch_innovationsprozess.jpg
Być częścią ciągłego procesu innowacyjnego

Ponad 15% naszych pracowników to wysoko wykwalifikowani specjaliści w zakresie badań i rozwoju. Stałe inwestycje w wyposażenie, metody kontroli i współpraca z zewnętrznymi ekspertami są gwarancją efektywności i elastyczności. Proces innowacyjny wsparty odpowiednią metodyką i ścisłym dialogiem z Państwem to dbałość, aby Państwa wymagania jako, pionierów branży znalazły odzwierciedlenie w naszej ofercie produktów.

d87bfe1b8c4d-unser_anspruch_verantwortung.jpg
Wspólna odpowiedzialność za środowisko naturalne

Dbałość o środowisko to część naszej polityki jakości produktu. Aktywna dbałość o zdrowie pracownika i konsumenta, oszczędne obchodzenie się z surowcami naturalnymi oraz planowanie wydatków na ochronę pracy i ochronę środowiska kierują naszym działaniem. Te priorytety łączą nas z Państwem, gdyż doradzamy i w tym zakresie służąc przejrzystą, pełną informacją.