Konstante Qualität - Leitrechner.jpg
Stała jakość dla Państwa procesów produkcyjnych

Funkcjonalność produktu ma fundamentalne znaczenie. Jednakże dopiero wykorzystując naszą umiejętność wytworzenia produktu o złożonej recepturze dokładnie według opracowanych specyfikacji, dajemy Państwu  możliwość efektywnego jego wykorzystanie w Państwa procesie produkcji. Ciągłe inwestycje w optymalizację procesów produkcji, infrastrukturę, IT i przejrzysta organizacja jakości według DIN EN ISO 9001:2015 pozwalają nam na spełnienie najwyższych wymagań np.  w branży przemysłu spożywczego, a tym samym uzasadniają wiodącą rolę oraz niezawodność firmy Wakol jako dostawcy.

Dobre przygotowanie do procesu uzyskania zezwoleń

W naszym dziale technicznym uzyskają Państwo wszelkie dane techniczne oraz informacje dotyczące produktu, potrzebne do zachowania wymogów ustawowych lub do przeprowadzenia procedur kwalifikacyjnych ze strony Państwa klientów. W tym zakresie możemy skorzystać z szeroko zakrojonej analityki i przeprowadzić próbną aplikację. Aby przeprowadzane testy spełniały wymogi z zakresu przepisów dotyczących żywności oraz w odniesieniu do przeprowadzania testów biologicznych prowadzimy ścisłą współpracę z niezależnymi instytutami badawczymi i analitycznymi. Liczne dostępne zezwolenia są tego najlepszym dowodem.

1f28c311b99f-unser_anspruch-verbindet.jpg
Wymagania łączą — Państwa z silnym technologicznie partnerem

Bez konsekwentnie realizowanego Państwa dążenia do wysokiej jakości, ekonomiczności procesów produkcyjnych oraz dywersyfikacji produktów nie da się osiągnąć długotrwałego sukcesu gospodarczego. Szczególnie przy produkcji opakowań metalowych – przeznaczonych zarówno na artykuły spożywcze, jak i produkty chemiczne – stosowana w sposób inteligentny technologia mas uszczelniających może w znacznym stopniu decydować o konkurencyjności. Wsparcie Państwa w tym dążeniu wraz z naszą ofertą produktów i naszym know-how, to nasze zobowiązanie.

a0f7145dbc95-unser_anspruch_innovationsprozess.jpg
Być częścią ciągłego procesu innowacyjnego

Ponad 15% naszych pracowników to wysoko wykwalifikowani specjaliści w zakresie badań i rozwoju. Stałe inwestycje w wyposażenie, metody kontroli i współpraca z zewnętrznymi ekspertami są gwarancją efektywności i elastyczności. Proces innowacyjny wsparty odpowiednią metodyką i ścisłym dialogiem z Państwem to dbałość, aby Państwa wymagania jako, pionierów branży znalazły odzwierciedlenie w naszej ofercie produktów.

d87bfe1b8c4d-unser_anspruch_verantwortung.jpg
Wspólna odpowiedzialność za środowisko naturalne

Dbałość o środowisko to część naszej polityki jakości produktu. Aktywna ochrona zdrowia pracownika i konsumenta, oszczędne obchodzenie się z surowcami naturalnymi oraz planowanie wydatków na ochronę pracy i ochronę środowiska kierują naszym działaniem. Te priorytety łączą nas z Państwem, gdyż doradzamy i w tym zakresie służąc przejrzystą, pełną informacją.