Konstante Qualität - Leitrechner.jpg
Konstant kvalitet i dina processer

Produkter som fungerar bra är grunden. Men det är vår kunskap och kompetens i fråga om komplexa processer som gör att vi kan arbeta med mycket exakta specifikationer och därmed hjälpa dig att uppnå bästa möjliga ekonomi i dina arbetsprocesser. Kontinuerliga och substantiella investeringar i processer, infrastruktur, IT och en transparent kvalitetshantering enligt DIN EN ISO 9001:2015 garanterar att även de allra högsta krav, t.ex. de i livsmedelsindustrin, kan tillmötesgås och är grunden för Wakols ledande roll och tillförlitlighet som leverantör.

Väl rustad för godkännandeprocessen

Vår centrala tekniska support ser till att du har alla de tekniska data och den information om produkten som du behöver för att klara de krav som ställs av lagen eller för att kvalificera dig för en särskild kund. Vi kan i detta sammanhang falla tillbaka på ett väl utvecklat analyssystem som vi kombinerar med praktiska tester. De många kvalificeringar som vi har klarat är i sig själva ett bevis på detta.

1f28c311b99f-unser_anspruch-verbindet.jpg
Vår polycy innebär en utfästelse till dig – att ge dig en stark teknikpartner

Utan en konsekvent policy som prioriterar kvalitet samt ekonomi i dina processer, kort sagt inriktning på ett bra resultat i ditt arbete, kan du inte åstadkomma den skillnad som behövs. Intelligent använd lim- och fästteknik ger dig stora möjligheter att skilja dig från mängden. Vår policy innebär ett löfte att hjälpa dig med våra produktsystem och våra kunskaper.

a0f7145dbc95-unser_anspruch_innovationsprozess.jpg
Att vara en del av en systematisk innovationsprocess

Mer än 15 % av våra anställda är högkvalificerade medarbetare inom utveckling och tillämpningsteknik. Kontinuerligt stora investeringar i utrustning, testning och samarbete med externa experter ger oss högsta effektivitet och flexibilitet. Tack vare en metodstödd innovationsprocess och en nära dialog med dig kan våra branschprogram tidigt och på ett praktiskt sätt hjälpa dig att möta de krav som ställs på en branschledande aktör.

d87bfe1b8c4d-unser_anspruch_verantwortung.jpg
Gemeinsam Verantwortung für unsere Umwelt übernehmen

Die Qualität der Umwelt ist Teil der Produktqualität. Aktiver Verarbeiter- und Endverbraucherschutz, schonender Umgang mit den natürlichen Ressourcen, vorausschauende Umsetzung von Maßnahmen zum Arbeits-, Umwelt- und Klimaschutz leiten stets unser Handeln. Unsere diesbezügliche Priorität verbindet uns mit Ihnen: Eine transparente offene Information ist Teil unserer Beratung für Sie.