776eaea16722-d3060_wakol_web-highlight_1920x700_k.jpg

WAKOL D 3060 Plastyfikator

Szpachlowanie na luzie!
  • Różnorodność – rozszerza spektrum zastosowań mas szpachlowych firmy Wakol
  • Uniwersalność – zastępuje wiele produktów specjalnych

 

  • Bezpieczeństwo – polepsza przyczepność i naprężenie
  • Nowoczesność – lepsza ochrona użytkowników, EMICODE EC1 PLUS
Zapewnienie nowych możliwości

WAKOL D 3060 Plastyfikator jest to gotowa do użycia zawiesina stosowana zamiast wody zarobowej do mieszania dopuszczonych mas szpachlowych firmy Wakol. Prowadzi to do wyraźnego polepszenia przyczepności do podłoża, zmniejszenia naprężenia spowodowanego kurczeniem i zarazem zwiększa elastyczność warstwy masy szpachlowej. Umożliwia tym samym dodatkowe zastosowania:

Bezpośrednie zaszpachlowywanie starych resztek kleju

Do tej pory w przypadku starych wodoodpornych resztek kleju wymagana była procedura dwustopniowa – gruntowanie i następnie szpachlowanie. Przy zastosowaniu WAKOL D 3060 Plastyfikatora w połączeniu z odpowiednią masą szpachlową firmy Wakol można zrezygnować z gruntówki i zaszpachlować powierzchnię bezpośrednio w jednym procesie roboczym.

Bezpośrednie szpachlowanie starych mocno przylegających wykładzin

W tych miejscach, gdzie często wymagane było czasochłonne i pracochłonne usuwanie wykładziny, np. w przypadku starych igłowanych wykładzin podłogowych, obecnie WAKOL D 3060 Plastyfikator w połączeniu z odpowiednią masą szpachlową firmy Wakol umożliwia bezpośrednie zaszpachlowanie starej wykładziny. Dodatkowo można zaszpachlowywać oczyszczone powierzchnie CV, PCW i terakotowe. Ponadto w przypadku wykładzin zawierających zmiękczacz, w tym samym procesie roboczym uzyskiwana jest blokada zmiękczacza, wykluczająca wzajemne oddziaływanie zmiękczaczy przy późniejszym układaniu wykładziny.

Zaszpachlowywanie otworów po wkrętach i krawędzi styku

Za pomocą WAKOL D 3060 Plastyfikatora w połączeniu z odpowiednią masą szpachlową firmy Wakol można zaszpachlowywać otwory po wkrętach i krawędzie styku płyt drewnianych znacznie ekonomiczniej niż przy zastosowaniu dyspersyjnej masy szpachlowej. Przykładowo w ten sam sposób można wyrównywać pociągnięcia kielnią.

Zaszpachlowywanie kanałów kablowych i innych przejść

WAKOL D 3060 Plastyfikator w połączeniu z odpowiednią masą szpachlową firmy Wakol idealnie nadaje się do zaszpachlowywania WAKOL AR 150 Tkaniny zbrojeniowej wszędzie tam, gdzie stykają się ze sobą różnie podłoża i występuje zagrożenie pękaniem. Nawet metalowe kanały kablowe, które w przeciwnym wypadku wymagają pracochłonnej obróbki wstępnej, można zaszpachlowywać bezpośrednio bez uprzedniego gruntowania.

Pełnopowierzchniowe szpachlowanie mat korkowych i z granulatu gumowego

WAKOL D 3060 Plastyfikator w połączeniu z odpowiednią masą szpachlową firmy Wakol umożliwia bezpośrednie zaszpachlowywanie mat korkowych i z granulatu gumowego, jak np. WAKOL TS 102 Mata dźwiękochłonna-tłumiąca kroki, 2 mm, bez uprzedniego gruntowania. W zależności od zastosowania naniesiona warstwa służy,

  • jako blokada zmiękczacza
  • do rozdziału obciążenia lub
  • do usuwania szorstkości i nierówności powierzchni mat
i

Wszystkie szczegóły dotyczące produktu można znaleźć tutaj.