776eaea16722-d3060_wakol_web-highlight_1920x700_k.jpg

WAKOL D 3060 Plasticeringstillsats

Avspänd spackling!
  • Mångsidig – breddar användningsområdet för Wakol spackel
  • Mångsidig – ersätter ett stort antal specialprodukter

 

  • Säker – förbättrar häftförmåga och spänningsegenskaper
  • Modern – bästa konsumentskydd, EMICODE EC1 PLUS

WAKOL D 3060 Plasticeringstillsats är en färdig dispersion som används istället för vatten för blandning med godkända spackel från Wakol. Detta leder till en betydligt bättre fästförmåga mot underlaget, reducerad krympspänning och ökar spackelskiktets elasticitet. Dessutom finns flera användningar:

Gamla vattenfasta limrester var man tidigare tvungen att bearbeta i två arbetssteg – grundning och därefter spackling. Med WAKOL D 3060 Plasticeringstillsats i kombination med lämpligt spackel från Wakol behövs ingen grundning utan ytan kan spacklas direkt.

Förut var man ofta tvungen att lägga mycket tid och arbete på att ta bort den gamla golvbeläggningen som t.ex. nålfiltbeläggning. Med WAKOL D 3060 Plasticeringstillsats i kombination med lämpligt spackel från Wakol kan den gamla golvbeläggningen spacklas över direkt. Även rengjorda CV-, PVC- och keramikgolv kan spacklas över direkt.
Dessutom skapas i ett enda arbetssteg en mjukmedelsspärr på golv som innehåller mjukmedel, för att förhindra inverkan från mjukmedlet.

Särskilt när skruvhål och skarvar i träplattor ska spacklas är WAKOL D 3060 Plasticeringstillsats i kombination med lämpligt spackel från Wakol betydligt mer ekonomiskt än dispersionsspackel. Även ojämnheter i puts kan utjämnas.

WAKOL D 3060 Plasticeringstillsats i kombination med lämpligt spackel från Wakol är idealiskt för inspackling av WAKOL AR 150 Armeringsväv på alla ställen där olika underlag möter varandra och där det finns risk för sprickbildning. Även kabelkanaler av metall kan spacklas över direkt utan grundning.

Med WAKOL D 3060 Plasticeringstillsats i kombination med lämpligt spackel från Wakol kan man utan grundning direkt spackla kork- och gummigranulatmattor som t.ex. WAKOL TS 102 Stegljuddämpande Matta, 2 mm. Beroende på användning kan det påförda skiktet fungera som

  • mjukmedelsspärr
  • belastningsfördelning eller
  • för utjämning av ojämnheter i mattan
i

Du hittar all information om produkten här.