pictogram
pictogram
pictogram
pictogram
pictogram
pictogram
Nedladdningar
Teknisk information Ladda ner
Säkerhetsdatablad Ladda ner
Avspänd spackling Ladda ner
Försäkran om överensstämmelse Ladda ner

WAKOL D 3060

Plasticeringstillsats

Area of application

Användningsfärdig dispersion för påstrykning på WAKOL Z 645 Fyllnadsmassa, WAKOL Z 640 Fyllnadsmassa, WAKOL Z 630 Avjämningsmassa, WAKOL Z 625 Avjämningsmassa, WAKOL Z 615 Avjämningsmassa, damm-reducerad, WAKOL Z 610 Avjämningsmassa, damm-reducerad WAKOL A 850 Fyllnadsmassa och WAKOL A 830 Avjämningsmassa för höjning av vidhäftningsförmåga, flexibilitet och minskning av krympningsspänningar för användning inomhus.

Blandningsförhållande

cirka 4,5-8,0 l WAKOL D 3060 + 20/25 kg spackel

Förvaring

ej under +5 °C, känslig för frost

Basmaterial

Polyakrylatdispersion

EMICODE

EC1 PLUS
Order information
Product Code
Packing Size
Shipping unit
306003 | 35890
10,0 kg
pall: 60 styck

Application Videos

Spackla gamla brädgolv

Spackla träskivor

Spackla korkgranulatmattor