Koło sterowe

2bb2e86d5251-schiffsbau-652x354.jpg

Koło sterowe to obowiązujący w całej UE znak zgodności, ktory potwierdza przydatność danego produktu do wyposażania statkow zgodnie z dyrektywą 2014/90/EU Rady Wspolnoty Europejskiej o wyposażaniu statkow (Dyrektywa dotycząca wyposażania statkow WE – MED). Warunkiem jest istnienie określonego badania pożarowego. W uzupełnieniu prob prototypu obowiązujących we Wspolnocie Europejskiej wymagane są środki kontrolne realizowane przez notyfikowaną jednostkę, np. system zarządzania jakością wg Modułu D. Podmiotem odpowiedzialnym za znak Koła Sterowego jest IMO, International Maritime Organisation, organizacja działająca w ramach UNO. Świadectwo zgodności danego produktu dostępne na stronie www.wakol.de.

Przegląd wszystkich produktów certyfikowanych dla przemysłu stoczniowego można pobrać tutaj.