Rattsymbolen

2bb2e86d5251-schiffsbau-652x354.jpg

Rattsymbolen är ett överensstämmelsemärke som gäller i hela EU och som talar om att produkten i fråga är lämplig som fartygsutrustning enligt EG-direktivet 2014/90/EU om marin utrustning (EG-direktivet om marin utrustning – MED). En förutsättning är att produkten klarar ett särskilt brandtest. Utöver denna EG-kontroll sker även kontrollåtgärder på ett anvisat ställe, t.ex. ett kvalitetssystem enligt modul D. Rattsymbolen administreras av den internationella sjöfartsorganisationen IMO (International Maritime Organisation), en organisation som lyder under FN. Försäkran om överensstämmelse för enskilda produkter hittar du på www.wakol.de

Du kan ladda ner en översikt över alla produkter som är certifierade för varvsindustrin här.