Timonă

2bb2e86d5251-schiffsbau-652x354.jpg

Timona este un marcaj de conformitate valabil în întreaga UE, care confirmă produsului respectiv aptitudinea pentru dotarea navei conform directivei 2014/90/UE a Consiliului Comunităţii Europene privind dotările navelor (directiva CE privind dotările navelor – MED). Condiţia necesară este trecerea cu succes a unei verificări definite la foc. Suplimentar faţă de această verificare CE a modelului, sunt necesare măsuri de control efectuate de un organism notificat, ca de ex. un sistem QM conform modulului D. Deţinătorul timonei este IMO, International Maritime Organisation, o suborganizaţie a ONU. O declaraţie de conformitate pentru produsul respectiv este disponibilă pe www.wakol.de

Puteți descărca aici prezentarea generală a tuturor produselor certificate pentru construcții navale.