ce2fdf357ef2-abfuellung-wakol-sealing-compound_angepasst-k.jpg
Konstant kvalitet i dina processer

Produkter som fungerar bra är grunden. Men det är vår kunskap och kompetens i fråga om komplexa processer som gör att vi kan arbeta med mycket exakta specifikationer och därmed hjälpa dig att uppnå bästa möjliga ekonomi i dina arbetsprocesser. Kontinuerliga och substantiella investeringar i processer, infrastruktur, IT och en transparent kvalitetshantering enligt DIN EN ISO 9001:2015 garanterar att även de allra högsta krav, t.ex. de i livsmedelsindustrin, kan tillmötesgås och är grunden för Wakols ledande roll och tillförlitlighet som leverantör.

Väl rustad för godkännandeprocessen

Vår centrala tekniska support ser till att du har alla de tekniska data och den information om produkten som du behöver för att klara de krav som ställs av lagen eller för att kvalificera dig för en särskild kund. Vi kan i detta sammanhang falla tillbaka på ett väl utvecklat analyssystem som vi kombinerar med praktiska tester. De många kvalificeringar som vi har klarat är i sig själva ett bevis på detta.

dac673808587-wakol_signet_sc_advancedtechnology_2plus_web_angepasst.jpg
Att ta gemensamt ansvar för vår miljö

Miljökvalitet är en del av produktens kvalitet. Vi arbetar ständigt med aktivt skydd för såväl medarbetare som slutkunder, omsorg om naturresurser samt framtidsorienterade åtgärder för arbets- och miljöskydd. Transparent och öppen information är en oskiljaktig del av vår rådgivning till dig.