pictogram
pictogram
pictogram
pictogram
pictogram
pictogram
Nedladdningar
Teknisk information Ladda ner
Säkerhetsdatablad Ladda ner

WAKOL Z 645

Fyllnadsmassa, damm-reducerad

Area of application

Damm-reucerad, stabilt, cementbaserat avjämningsmassa för utjämning av ojämnheter i outspädda skikt med en tjocklek på 1 till 20 mm och i utspädda skikt med en tjocklek på 10 till 50 mm för att förbereda ojämnheter, utjämning av trappsteg, utjämning av dörranslutningar och för att reparera svåra avjämningsskador inomhus. Kan användas tillsammans med WAKOL D 3060 Plasticeringstillsats. Minimala spänningar. Mycket god formbarhet. Kromatfattig enligt REACH.

Blandningsförhållande

cirka 6,75-8,0 l vatten + 25 kg Z 645

Mängd

cirka 1,3 kg/m²/mm skikttjocklek

Härdningstid

kan beträdas efter cirka 30 minuter, läggningsklar efter cirka 60 minuter

Brukstid

cirka 15 minuter

outspädd

1-10 mm

utspädd

10-50 mm

Förvaring

förvaras torrt och svalt

Basmaterial

Specialcement

EMICODE

EC1 PLUS

CE-markningen

EN 13813: CT-C30-F7
Order information
Product Code
Packing Size
Shipping unit
506722 | 41371
25,0 kg
pall: 40 styck