pictogram
pictogram
pictogram
pictogram
pictogram
Nedladdningar
Teknisk information Ladda ner
Säkerhetsdatablad Ladda ner

WAKOL D 6085

Trälim

Area of application

Trälim för limning med särskilt höga krav som t.ex. limning av tappar, pluggar och fogar. WAKOL D 6085 är särskilt lämpligt för limning av spårfogar/spontfogar i färdigparkett, laminatgolv och spånplattor. WAKOL D 6085 är en produkt av kategori D 3.

Applicering

för ytlimning med limspridare för limning av spårfogar/spontfogar med limflaskans munstycke

Mängd

cirka 150-200 g/m², med trälimsflaska cirka 15-20 g/lfm för limning av spårfogar/spontfogar

Luftningstid

behövs inte

Läggningstid

cirka 6 minuter

Förvaring

ej under +5 °C, känsligt för frost

Basmaterial

Konsthartsdispersion
Order information
Product Code
Packing Size
Shipping unit
316307 | 35656
0,75 kg
pall: 480 styck; 80 lådor med 6 stycken