pictogram
pictogram
pictogram
pictogram
pictogram
pictogram
Nedladdningar
Teknisk information Ladda ner
Säkerhetsdatablad Ladda ner
Rustad för alla tillfällen Ladda ner

WAKOL K 410

Parkettlim med VOC-Control

Area of application

Konsthartslim för skjuvhållfast läggning av mosaikparkett, industriparkett (minst 16 mm tjock, max. 200 mm lång), stavparkett, flerskiktsparkett och 10 mm massivparkett, golvplankor, kubbgolv RE/WE på absorberande och ej absorberande underlag. WAKOL K 410 uppfyller DIN EN ISO 17178.

Applicering

limspridare enligt TKB B3, B11, B13 eller B15

Mängd

cirka 700-1400 g/m²

Luftningstid

behövs inte

Läggningstid

minst 50 minuter, pga. VOC-Control-teknik

Förvaring

förvaras torrt och svalt, ej känsligt för frost

Basmaterial

Konstharts

GISCODE

ej tillämpligt, pga. VOC-Control-teknik Se specifik information om produkten på www.wingis.de
Order information
Product Code
Packing Size
Shipping unit
193303 | 35393
20,0 kg
pall: 33 styck