pictogram
pictogram
Nedladdningar
Teknisk information Ladda ner
Säkerhetsdatablad Ladda ner

WAKOL PU 4519

2K-PU-Accelerator

Area of application

Accelerator för ökning av reaktionshastigheten hos tvåkomponents polyuretanlim.

Dosering

1-5 mått (à 15 ml) beroende på produkt och önskad acceleration

Förvaring

förvaras torrt och svalt, ej känsligt för frost

Basmaterial

Aminisk katalysator
Order information
Product Code
Packing Size
Shipping unit
451906 | 35157
0,9 kg
pall: 320 styck