pictogram
Nedladdningar
Teknisk information Ladda ner
Säkerhetsdatablad Ladda ner

WAKOL L 1806

Vidhäftningsbefrämjande medel

Area of application

Lösningsmedelsbaserad primer för att öka vidhäftningen av WAKOL MS 425 Täckande fogmassa, svart vid fogning av trädäcksbeläggningar inom- och utomhus.

Applicering

pensel

Torktid

min. 30 minuter, max. 4 timmar

Förvaring

ej känsligt för frost

Basmaterial

blandning av organiska lösningsmedel
Order information
Product Code
Packing Size
Shipping unit
180606 | 43983
250 ml
1 låda med 9 stycken