WAKOL MS Specialroller

Area of application

PA-roller för applicering av WAKOL MS 330 Silanprimer som fuktspärr, för grundning av starkt absorberande underlag, gamla underlag och limrester. Även lämpad för applicering av WAKOL PS 275 Förstärkningsmedel för fogmassa.

Basmaterial

Polyamid

EMICODE

GISCODE

Order information
Product Code
Packing Size
Shipping unit
597312 | 34999
2 stycken
pall: 900 styck; 10 lådor med 90 stycken