b9c70cd6d164-cs_wakol_web-highlight_1920x700_k.jpg
STARKT LIM SOM HJÄLPER DIG ATT LYCKAS

Fördelar med LOBA och Wakol Connected Systems för LOBASOL-oljor:

+ produkter som är perfekt anpassade till varandra

+ maximal säkerhet vid användning

+ ingen kemisk växelverkan mellan oljor och lim

+ Ingen växelverkan mellan olja och lim

+ lyckad bearbetning i ett välbeprövat system