1a50903bf1c2-d3318_wakol_web-highlight_1920x700_k.jpg

WAKOL D 3318 MultiFlex, med fibrer

STÅR EMOT VARJE TRYCK!
  • Säkert – ingen deformering efter läggningen
  • Universellt – för PVC, CV, gummi, PVC-designgolv, PVC-fria golv och linoleum

 

  • Snabbt – enkel läggning genom snabb styrkeuppbyggnad
WAKOL D 3318 MultiFlex, med fibrer – universallimet mot tryckmärken

Kan användas universellt till gummigolv, PVC-designgolv, PVCgolv, dämpade vinylmattor, PVC-fria golv och linoleum Det
breda användningsområdet förenklar avsevärt lagerhållningen och minskar risken att råka ta fel sort. WAKOL D 3318 MultiFlex,
med fibrer har mycket låga emissionsvärden och är försedd med de tyska miljömärkningarna EMICODE EC1 PLUS och Blauer Engel DE UZ 113 (blå ängeln).

Specialfibrer i limmet säkerställer ett jämnt limskikt även med standardspridare. Ingen särskild spackeltandning krävs. Det ger
låg åtgång och fastställda luftningstider för hela ytan.
Dessutom gör specialfibrerna att limmet komprimeras mindre när det nylagda golvet beträds samt senare deformationer i det
härdade limmet till följd av tung punktbelastning. Det innebär säkerhet för vackra golv under lång tid.

WAKOL D 3318 MultiFlex, med fibrer är ett våtlim med lång läggningstid. Tack vare den goda vätningen av golvmaterialet under hela läggningstiden minskar riskerna under läggningen.
När WAKOL D 3318 MultiFlex, med fibrer har härdats fullständigt får det extremt hög hållfasthet, så att alla golvmaterial sitter
säkert på plats.

WAKOL D 3318 MultiFlex, med fibrer för bekväm bearbetning. Limmet appliceras med vanlig spackeltandning och är mycket lätt att stryka på med låg åtgång. WAKOL D 3318 MultiFlex, med fibrer har en hög sugvidhäftning som motverkar att golvmaterialet glider, vilket är särskilt viktigt vid läggning av designgolv.
WAKOL D 3318 MultiFlex, med fibrer är kostnadseffektivt tack vare tidssparande och bekväm bearbetning samt låg förbrukning.

i

Du hittar all information om produkten här.