653c037555ae-eco-passport_angepasst.jpg
Att ta gemensamt ansvar för vår miljö

Miljökvalitet är en del av produktens kvalitet. Vi arbetar ständigt med aktivt skydd för såväl medarbetare som slutkunder, omsorg om naturresurser samt framtidsorienterade åtgärder för arbets- och miljöskydd. Transparent och öppen information är en oskiljaktig del av vår rådgivning till dig.

Vår polycy innebär en utfästelse till dig – att ge dig en stark teknikpartner

Utan en konsekvent policy som prioriterar kvalitet samt ekonomi i dina processer, kort sagt inriktning på ett bra resultat i ditt arbete, kan du inte åstadkomma den skillnad som behövs. Just i fråga om tillverkning av stoppade möbler och madrasser kan limteknik som används på rätt sätt starkt öka dina konkurrensfördelar. Vår policy innebär ett löfte att hjälpa dig med våra produktsystem och våra kunskaper.

b24bdf94dba2-branchenspezialisten-labor_dirk-hahn.jpg
Att vara en del av en systematisk innovationsprocess

Mer än 15 % av våra anställda är högkvalificerade medarbetare inom utveckling och tillämpningsteknik. Kontinuerligt stora investeringar i utrustning, testning och samarbete med externa experter ger oss högsta effektivitet och flexibilitet. Tack vare en metodstödd innovationsprocess och en nära dialog med dig kan våra branschprogram tidigt och på ett praktiskt sätt hjälpa dig att möta de krav som ställs på en branschledande aktör.

1d8082af8d5d-konstante-qualitaet_400x266.jpg
Konstant kvalitet i dina processer

Produkter som fungerar bra är grunden. Men det är vår kunskap och kompetens, särskilt i fråga om komplexa processer, som gör att vi kan arbeta med mycket exakta specifikationer och därmed hjälpa dig att uppnå bästa möjliga ekonomi i dina arbetsprocesser. Tidiga investeringar i optimering av de egna processerna, i samband med en öppen kvalitetsorganisation enligt DIN EN ISO 9001:2015 och en kultur byggd på Total Quality Management, utgör grunderna för Wakols arbete.

Väl rustad för godkännandeprocessen

Vår centrala tekniska support ser till att du har alla de tekniska data och den information om produkten som du behöver för att klara de krav som ställs av lagen eller för att kvalificera dig för en särskild kund. Vi kan i detta sammanhang falla tillbaka på ett väl utvecklat analyssystem som vi kombinerar med praktiska tester. De många kvalificeringar som vi har klarat är i sig själva ett bevis på detta.