EXPLICAȚII PRIVIND SIMBOLURILE

Pictogramele descriu proprietățile și capacitatea de utilizare a fiecărui produs în parte:
EC1_PLUS_DE_cmyk_768x170.png
EMICODE

EMICODE este un sigiliu cu marcă protejată pentru clasificarea produselor pentru materiale de montare moderne, fără solvenţi şi cu emisii reduse, adezivi şi produse din domeniul construcţiilor.

Marcajul de verificare pentru igiena mediului şi spaţiilor interioare se atribuie din anul 1997 de către GEV (Asociaţia materiale de montare cu emisii controlate, adezivi şi produse din domeniul construcţiilor e.V.) produselor de la producătorii care se supun unor controale stricte ale calităţii, precum şi verificărilor regulate. Din punct de vedere al protecţiei consumatorilor şi mediului, EMICODE oferă o asistenţă în orientare la aprecierea şi selectarea produselor chimice din domeniul construcţiilor. Sistemul de clasificare se adresează proiectanţilor, consumatorilor, precum şi constructorilor, este valabil pentru toate companiile şi este neutru în ceea ce priveşte concurenţa.

EMICODE se împarte pe baza metodei de verificare GEV definită strict (cameră de verificare a emisiilor) şi criteriilor de clasificare GEV în 3 clase de emisii.

Multe produse din programul Wakol corespund celei mai bune clase de emisii EMICODE EC1 PLUS. Acestea se supun de la materia primă până la execuţie unui control deosebit de strict conform DIN EN ISO 9001:2015 şi anume atât în privinţa caracteristicii lor de emisie, cât şi în privinţa funcţionalităţii tehnice remarcabile.

Blauer_Engel_cmyk_768x170.png
Îngerul albastru

„Îngerul albastru” se atribuie pentru diferite categorii de produse conform criteriilor de verificare adaptate. Materialele de montare sunt verificate conform DE-UZ 113. După verificarea externă a comportamentului la emisii, precum şi îndeplinirea altor condiţii privind substanţele conţinute şi indicaţiile de pe ambalaj, respectiv fişa de date, se atribuie licenţa Îngerul albastru de către Institutul german pentru asigurarea calităţii şi marcare (RAL). Marcajul cu Îngerul albastru este facultativ. Pentru materialele de montare există conform DE-UZ 113 criterii Îngerul albastru pentru produsele cu emisii VOC reduse în aerul din încăpere şi, ca urmare, cu efecte reduse asupra sănătăţii. La consumatorul final privat este eticheta ecologică cea mai cunoscută. Cerinţele EMICODE EC1 şi ale Îngerului albastru se situează la un nivel comparabil. EMICODE EC1 PLUS impune cerinţele cele mai înalte privind materialele de montare cu emisii reduse. Pentru informaţii suplimentare, accesaţi Floor-covering adhesives | Blauer Engel (blauer-engel.de).

 

22d5c7a1f520-m1_cmyk_768x170.png
M1: Clasificarea emisiilor de materiale de construcţie

M1 este un sigiliu protejat pentru clasificarea produselor materialelor de construcţie
cu emisii reduse.

Marca de testare voluntară finlandeză pentru igiena mediului și a interiorului a fost acordată de Fundaţia pentru informaţii despre clădiri RTS produselor de la producători care sunt supuși unor controale stricte de calitate și inspecţii regulate din 1996. Scopul clasificării este dezvoltarea și Promovarea utilizării materialelor de construcţie cu emisii reduse.
Clasificarea stabilește cerinţele de emisie și miros pentru materialele de construcţii, mobilier și mobilier din clădirile de birouri și rezidenţiale în ceea ce privește calitatea aerului interior. Testele de emisie și miros într-un laborator teră neutru furnizează informaţii fiabile despre emisivitatea materialelor de construcţie.

Cu clasificarea M1, valorile limită sunt stabilite pentru emisiile produsului și mirosul în aerul camerei. Chiturile nu trebuie să conţină cazeină.

CE_cmyk_768x170.png
Marcaj CE

Marcajul CE este marcajul producătorului care atestă faptul că produsul corespunde unei norme europene armonizate. Pentru materialele de şpăcluit este conformitatea cu DIN EN 13813 „Mortar de şapă şi materiale pentru şapă”. Prin marcajul CE se furnizează o transparenţă mare în privinţa proprietăţilor importante ale produselor. Fiecare produs marcat CE trebuie să îndeplinească cerinţele specificate, valorile indicate sunt deci întotdeauna valori minime. Conform ordonanţei europene privind materialele de construcţii (UE 305/2011), este necesară o declaraţie de execuţie a producătorului pentru fiecare produs marcat CE. La www.wakol.de aceasta este disponibilă pentru fiecare produs.

UE-Zeichen_cmyk_768x170.png
Caracterul Ü

Semnul de concordanţă (caracterul Ü) marchează materialele de montare care corespund reglementărilor tehnice caracteristice, avizării din partea organului de supraveghere a execuţiei, în Austria cunoscut ca semn de montaj ÜA. Avizările generale din partea organului de supraveghere a execuţiei se atribuie pentru produse din domeniul construcţiilor şi procedee de execuţie în domeniul aplicativ al legii sistematizării proprie landurilor. Acestea reprezintă dovezi de utilizabilitate fiabile pentru produsele din domeniul construcţiilor. Institutul german pentru tehnica construcţiilor (DIBt) atribuie în calitate de organism german desemnat, avizări generale din partea organului de supraveghere a execuţiei pentru produse din domeniul construcţiilor.

Din motive de protecţie a sănătăţii, adezivii pentru pardoseli din parchet şi lemn necesită de la 01.01.2011 pentru utilizarea în spaţii de locuit o avizare generală din partea organului de supraveghere a execuţiei (a se vedea Lista regulilor de construcţie B partea 1, nr. crt. 1.18.3 şi anexa 1/18.3). La 1.1.2012 a intrat în vigoare obligaţia de avizare pentru adezivii pentru covoare de pardoseală, precum şi pentru substraturile pentru montare.

Steuerrad_cmyk_768x170.png
Timonă

Timona este un marcaj de conformitate valabil în întreaga UE, care confirmă produsului respectiv aptitudinea pentru dotarea navei conform directivei 2014/90/UE a Consiliului Comunităţii Europene privind dotările navelor (directiva CE privind dotările navelor – MED). Condiţia necesară este trecerea cu succes a unei verificări definite la foc. Suplimentar faţă de această verificare CE a modelului, sunt necesare măsuri de control efectuate de un organism notificat, ca de ex. un sistem QM conform modulului D. Deţinătorul timonei este IMO, International Maritime Organisation, o suborganizaţie a ONU. O declaraţie de conformitate pentru produsul respectiv este disponibilă pe www.wakol.de

GISCODE_cmyk_768x170.png
GISCODE

GISCODE este un sistem de clasificare voluntar, stabilit de comun acord în anul 1993 între producătorii de produse şi asociaţiile profesionale din domeniul construcţiilor (GISBAU) pentru diferenţierea grupelor de produse cu caracteristici de pericol comune. Acesta este orientat exclusiv spre protecţia muncii şi se referă în mare parte la categoriile de produse din TRGS 610.

Clasificarea conform GISCODE, de exemplu, etichetele ambalajelor, informaţii despre produs şi fişe cu datele de siguranţă, este efectuată în mod voluntar de toate companiile membre în Uniunea industrială adezivi e.V. Pentru toate grupele de produse GISCODE sunt disponibile informaţii despre grupele de produse şi instrucţiuni pentru funcţionarea de probă corespunzătoare la asociaţiile profesionale din domeniul construcţiilor.

Franz_VOC_cmyk_768x170.png
Ordonanţa VOC franceză

Ordonanţa franceză 2011-321 privind clasele de emisii VOC prevede ca începând cu 1. ianuarie 2012 toate produsele din domeniul construcţiilor utilizate în spaţiul interior, covoare de pardoseală şi straturi pe pereţi, vopsele şi lacuri să fie marcate cu clasa lor de emisii. Clasificarea în clasele de emisii se realizează pe baza valorilor limită stabilite şi se efectuează pe proprie răspundere de către producător. Marcajul de pe produs indică clasa de emisii cea mai înaltă (nefavorabilă) care a fost găsită pentru VOC şi pentru TVOC. Sunt acceptate date echivalente privind emisiile ca de exemplu în urma verificărilor pentru AgBB, EMICODE, Îngerul albastru etc. Pentru detalii, accesaţi wakol.de.

Connected-Systems_cmyk_768x170.png
CONNECTED SYSTEMS

Connected Systems reprezintă soluţii de sisteme adaptate reciproc de la Loba şi Wakol. Prin colaborarea intensă şi schimbul de experienţă in dezvoltarea produselor, produsele noastre parcurg un proces de verificare adaptat reciproc. Acesta garantează securitate optimă la montare.

Detalii pot fi găsite la: 
https://www.wakol.com/rom/materiale-de-montaj/connected-systems

loesemittelfrei_cmyk_768x170.png
TRGS 610/Ordonanţa privind substanţele periculoase

Ordonanţa privind substanţele periculoase (GefStoffV) reglementează în toate detaliile clasificarea, marcarea şi manevrarea tuturor tipurilor de substanţe periculoase (www.baua.de).

Reglementările tehnice pentru substanţele periculoase (TRGS) concretizează cerinţele ordonanţei privind substanţele periculoase pentru meserii.

În cazul respectării TRGS, este îndeplinită ordonanţa privind substanţele periculoase. TRGS 610 materiale de înlocuire şi procedee de înlocuire pentru grunduri cu conţinut mare de solvenţi şi adezivi pentru zona podelei a fost actualizată. Versiunea nouă a TRGS 610 este valabilă din ianuarie 2011.

Conform TRGS 610, posibilităţile de înlocuire recomandate sunt adezivii sub formă de dispersie fără solvenţi, adezivii SMP/MS sau adezivii PU fără solvenţi.

În cazuri particulare, la lipirea parchetului pe suprafeţe mari, poate fi necesară utilizarea adezivilor cu conţinut mare de solvenţi din grupa GISCODE S0,5 (sau mai bună, precum controlul VOC). În cazul utilizării acestor posibilităţi de înlocuire evident mai puţin adecvate sunt respectate valorile limită la locul de muncă, precum şi valoarea limită însumată.

EPD_cmyk_768x170.png
Declaraţii de mediu ale produsului

(Environmental Product Declaration, EPD) O EPD este un set de date prin care se încearcă rezumarea tuturor informaţiilor/datelor relevante pentru mediu, precum consumul de resurse şi emisiile pentru un produs pe parcursul întregului ciclu de viaţă al produsului. Asta sunt aproximativ 100 de date individuale. Punctul de plecare pentru crearea unei EPD este aşa-numitul bilanţ ecologic, aşadar o analiză sistematică a efectelor produselor asupra mediului pe parcursul întregii durate de serviciu. Acesta este denumit şi analiză a ciclului de viaţă. Procedeul sistematic pentru crearea unor astfel de declaraţii ale produselor este parţial reglementat şi stabilit prin norme, de ex. EN 15804.

Pentru a alcătui aceste seturi de date foarte cuprinzătoare, se lucrează în funcţie de domeniul produselor întotdeauna şi cu presupuneri simplificate, valori medii, estimări.

Declaraţia ISO-tip-III conform DIN EN ISO 14025 a fost creată în colaborare cu Institutul pentru construcţii şi mediu e.V. Cu aceste declaraţii cantitative despre soluţiile de protecţie a mediului ale produselor din domeniul construcţiilor se utilizează EPD-uri printre altele la certificarea clădirilor, cuvântul reprezentativ: „Construcţii durabile”. În Germania, clădirile sunt certificate de exemplu, de către DGNB (Societatea germană pentru construcţii durabile). În funcţie de îndeplinirea criteriilor, DGNB atribuie certificate în aur, argint sau bronz.

bd3cafb23733-qng_768x170.png
QUALITÄTSSIEGEL NACHHALTIGES GEBÄUDE

Das deutsche „Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude“(QNG) ist ein staatliches Gütesiegel für Gebäude, mit dem Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen (BMWSB) als Siegelgeber und akkreditierten Zertifizierungsstellen als Vergabestellen. 

Wakol bietet ein umfassendes Sortiment an Verlegewerkstoffen das den Kriterien  zu Anforderungen des Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) erfüllen. Die Anforderungen sind beschrieben im QNG-Anforderungskatalog Anhangdokument 313, Version 1.3, Schadstoffvermeidung in Baumaterialien.

Die Produktliste sowie die  Konformitätserklärung finden Sie hier als Download