pictogram
pictogram
pictogram
pictogram
pictogram
pictogram
pictogram
pictogram
pictogram
Nedladdningar
Teknisk information Ladda ner
Säkerhetsdatablad Ladda ner
Rustad för alla tillfällen Ladda ner
Ü-märket (endast tillgänglig på tyska) Ladda ner

WAKOL MS 230

Parkettlim, elastiskt

Area of application

Elastiskt 1-komponents parkettlim för läggning av mosaikparkett, industriparkett (minst 16 mm tjock, max. 200 mm lång), stavparkett (max. 80 mm bredd, max. 600 mm lång) i ekträ samt flerskiktsparkett på absorberande och ej absorberande underlag inomhus. WAKOL MS 230 uppfyller DIN EN ISO 17178.

Applicering

limspridare enligt TKB B3, B11, B13 eller B15, WAKOL Specialtandning 5 eller WAKOL Special Limspridarblad 5

Mängd

cirka 700-1300 g/m² med limspridare, cirka 1700-1800 g/m² med WAKOL Specialtandning 5 eller WAKOL Special Limspridarblad 5

Luftningstid

behövs inte

Läggningstid

cirka 40 minuter

Förvaring

förvaras torrt och svalt, ej känsligt för frost

Basmaterial

MS-polymer

EMICODE

EC1 PLUS
Order information
Product Code
Packing Size
Shipping unit
363507 | 35307
18,0 kg förseglad
pall: 44 styck