WAKOL Special Limspridarblad 5

Area of application

Special limspridarblat, 18 cm, för användning med WAKOL Bredspackel på 18 cm för formning av fuktspärr på ej uppvärmda cementgolv upp till 4 CM% eller 85 % relativ luftfuktighet vid parkettgolvläggning med parkettsorter med spårfogar/spontfogar med WAKOL MS 262 Parkettlim, hårdelastiskt, WAKOL MS 260 Parkettlim, hårdelastiskt, WAKOL MS 232 Parkettlim, elastiskt, WAKOL MS 230 Parkettlim, elastiskt eller WAKOL MS 228 Färdigparkettlim, elastiskt.

Alternativt kan WAKOL Specialtandning 5, bredd 18 cm, användas.

Basmaterial

Stål
Order information
Product Code
Packing Size
Shipping unit
598021 | 34968
special limspridarblad 18 cm
1 låda med 10 stycken
598602 | 31471
1 styck specialtandning 18 cm