pictogram
pictogram
pictogram
pictogram
pictogram
pictogram
Nedladdningar
Teknisk information Ladda ner
Säkerhetsdatablad Ladda ner

WAKOL PU 220

Parkettlim

Area of application

2-komponents PU-lim för skjuvhållfast läggning av 10 mm massivparkett, mosaikparkett, industriparkett, stavparkett, flerskiktsparkett, golvplankor, kubbgolv RE/WE på absorberande och ej absorberande underlag inomhus. WAKOL PU 220 uppfyller DIN EN ISO 17178.

Applicering

limspridare enligt TKB B3, B11, B13 eller B15

Mängd

cirka 750-1500 g/m²

Luftningstid

behövs inte

Läggningstid

cirka 130 minuter

Brukstid

cirka 100 minuter

Förvaring

ej under +5 °C, känsligt för frost

Basmaterial

Polyuretanharts

GISCODE

ej tillämpligt, se specifik information om produkten på www.wingis.de
Order information
Product Code
Packing Size
Shipping unit
368105 | 35193
12,0 kg A-Komp.
pall: 44 styck
368905 | 35192
1,12 kg B-Komp.
pall: 440 styck; 40 lådor med 11 stycken