WAKOL Luftningsvals

Area of application

50 cm bred luftningsvals med stänkskydd för luftning och förbättrad utjämning av nyligen applicerad självutjämnande spackelmassa.

Basmaterial

Stål/Plast

EMICODE

-

GISCODE

-

Order information
Product Code
Packing Size
Shipping unit
597403 | 42243
50 cm bredd