pictogram
pictogram
pictogram
pictogram
pictogram
pictogram
pictogram
Nedladdningar
Teknisk information Ladda ner
Säkerhetsdatablad Ladda ner
Prestandadeklaration Ladda ner

WAKOL A 830

Avjämningsmassa

Area of application

Kalciumsulfatbaserad avjämningsmassa för utjämning av ojämnheter i outspädda skikt med en tjocklek på 1 till 20 mm och i utspädda skikt med en tjocklek på 10 till 30 mm, under textilier golvbeläggningar och elastiska golvbeläggningar inomhus. För skikttjocklekar från 2 mm under parkett. Kan användas tillsammans med WAKOL D 3060 Plasticeringstillsats. Särskilt väl lämpad för kalciumsulfatbundna underlag, torra byggdelar, träskivor och gjutasfaltbaserad golvmassa. Kan bearbetas med spackel. Pumpbar.

Blandningsförhållande

cirka 6,0 l vatten + 25 kg A 830

Mängd

cirka 1,5 kg/m²/mm skikttjocklek

Härdningstid

kan beträdas efter ca 2 timmar; beläggningsklar vid 3 mm efter ca 24 timmar, för 3-10 mm 24 timmar torktid per mm, från 11 mm mätning med kalciumkarbid-metoden (restfukt < 0,5 %)

Brukstid

cirka 25 minuter

outspädd

1-20 mm

utspädd

10-30 mm

Förvaring

förvaras torrt och svalt

Basmaterial

Kalciumsulfat

EMICODE

EC1 PLUS

Blå Ängeln

DE-UZ 113

CE-markningen

EN 13813:2002 CA-C30-F7
Order information
Product Code
Packing Size
Shipping unit
507703 | 35041
25,0 kg
pall: 42 styck

Application video

Spackla träskivor