WAKOL Höjdnivelleringsstift

Area of application

Självhäftande plastpennor med en skala från 10-100 mm före utjämning med Wakol avjämningsmassa eller WAKOL Z 515 Spackel.

Mängd

enligt rumstorlek ska rummets geometri och ojämnhet kompenseras

Förvaring

ej känsligt för frost

Basmaterial

plast
Order information
Product Code
Packing Size
Shipping unit
598202 | 35009
50 stycken