99432fde19e3-d3125_wakol_web-highlight_1920x700_k.jpg

WAKOL D 3125 Lim för PVC-designgolv

Gör golvläggning till en barnlek!
  • Långverkande – läggningstid på upp till 180 minuter
  • Otroligt ekonomiskt – liten åtgång till stora ytor

 

  • Prydligt – inga limrester letar sig ut från fogen
  • Lätt att applicera – läggning direkt på ytan möjlig
Säkerheten och hållfastheten hos ett våtlim

Till och med tre timmar efter applicering uppfyller WAKOL D 3125 Lim för PVC-designgolv kraven enligt DIN-standard 14259. Limmet överträffar därmed kraven för vidhäftningsgrad och böjmotstånd betydligt. WAKOL D 3125 Lim för PVC-designgolv ser till att golvet ligger säkert mot underlaget, precis som ett våtlim.
WAKOL D 3125 Lim för PVC-designgolv har riktigt låga emissionsvärden och är klassificerat enligt EMICODE EC1 PLUS.

Hållbart och mycket ekonomiskt tack vare låg förbrukning

Till skillnad från rollerlim krävs ingen primer på spackelmassa. WAKOL D 3125 Lim för PVC-designgolv appliceras direkt med spridare i storleken TKB A1. Åtgången ligger på 190–220 g/m² och är därmed betydligt lägre än för traditionella våtlim. Alltså behöver inte lika mycket material transporteras till byggplatsen. Eftersom limmet uppfyller relevanta standarder och är godkänt inom bygginspektion får det användas vid offentligt upphandlade arbeten och på offentliga platser.

Lång läggningstid

Efter luftningstiden kan golvet läggas på limbädden i upp till 3 timmar efteråt. Detta gör det möjligt att applicera WAKOL D 3125 Lim för PVC-designgolv på stora ytor. Inte ens avancerade mönster och planlösningar är någon utmaning utan golvet kan läggas säkert och utan tidspress.

Snabb och bekväm bearbetning

WAKOL D 3125 Lim för PVC-designgolv är avsett för applicering på absorberande och ej absorberande underlag. Limmet är enkelt att sprida ut och applicera med en spridare i storleken TKB A1. Tack vare dessa egenskaper kan WAKOL D 3125 Lim för PVC-designgolv enkelt appliceras stående med lämpliga redskap.
Beprövade läggningstekniker på ett nytt sätt – med WAKOL D 3125 Lim för PVC-designgolv är det ännu en gång möjligt att arbeta direkt på ytan utan att limrester letar sig upp ur fogarna. Ytan kan beträdas direkt efter golvläggningen.

i

Du hittar all information om produkten här.