beec350cd772-ms260_wakol_web-highlight_1920x700_k.jpg

WAKOL MS 260 Parkettlim, hårdelastiskt

Säkert – inga blockbrott
 • Säkert – inga blockbrott
 • Pålitligt – inga svarta fogar
 • Mångsidigt – för all slags parkett

 

 • Snabbt – kan slipas efter 24 timmar
 • Connected Systems – systemgaranti tillsammans med Loba-lacker

 

Elastisk limning utan blockbrott

WAKOL MS 260 Parkettlim, hårdelastiskt kombinerar elasticitet och hållfasthet. Limmet tar upp svällskjuvning och åstadkommer en mycket hög hållfasthet jämfört med vanliga elastiska lim. Det betyder: elastiskt men ändå hårt!
Framför allt är blockbrott beroende av limmets hållfasthet, ju högre inre hållfasthet desto lägre risk för blockbrott. Med WAKOL MS 260 Parkettlim, hårdelastiskt är risken lika låg som för skjuvhållfasta 2-K-PU-lim.

Börja genast och använd ytan snabbt

Utan tidskrävande blandning appliceras WAKOL MS 260 Parkettlim, hårdelastiskt direkt från behållaren på det förberedda undergolvet. Eftersom limmet även kan användas på icke absorberande underlag kan det även appliceras direkt på underlag som har förmålats eller förseglats med t.ex. WAKOL PU 280 Polyuretanprimer eller WAKOL MS 330 Silanprimer.

Samverkan med lacksystem

Oönskad samverkan mellan MS-lim och lacker är beroende av sort och mängden av mjukgörande ämne. WAKOL MS 260 Parkettlim, hårdelastiskt är optimerat för detta och är i princip okänsligt för lacker. Med systemgarantin "Connected Systems" tillsammans med Loba-lacker blir limmet ett bekymmersfritt system!

CONNECTED SYSTEMS – det bekymmersfriasystemet

WAKOL MS 260 Parkettlim, hårdelastiskt är en del av systemgarantin från Loba och Wakol. Det betyder att WAKOL MS 260 Parkettlim, hårdelastiskt och de rekommenderade Loba-lackerna är anpassade till varandra.
För hela systemet gäller ett systemövergripande garantiskydd. Bekymmer med oönskad samverkan hör till det förgångna – med säkerhet!

Fördelar med WAKOL MS 260 Parkettlim, hårdelastiskt
 • För alla slags parkett
 • På alla underlag, absorberande eller icke-absorberande
 • Extremt lättstruket
 • Mycket ekonomisk
 • Optimerad räffelbildning säkerställer bästa parkettläggning
 • Snabb uppbyggnad av hållfasthet – kan slipas efter 24 timmar
 • Lite spill tack vare speciell förpackning
 • Extra lång lagerstabilitet: 18 månader
 • Bästa emissionsklass EMICODE EC1 PLUS
i

Du hittar all information om produkten här.