e6265eb7fccd-ms552_wakol_web-highlight_1920x700.jpg

WAKOL MS 552 PVC- och Gummilim

KLARA VARJE LUTNING!
  • Universellt extremt brett användningsområde på väggar och golv
  • Optimerat pseudoplastisk inställning för väggytor

 

  • Robust vattenfast, värmebeständigt och klarar tung belastning
WAKOL MS 552 PVC- och Gummilim – MetaTack MS-lim för krävande typer av golvläggning
FÖR YTOR SOM STÄLLER HÖGA KRAV

I områden från entréer där mer fukt kommer in till utomhusområden kan alla lämpliga golvmaterial läggas säkert med WAKOL
MS 552 PVC- och Gummilim. Det perfekta valet för användning i utrymmen som utsätts för mycket värme från solljus, som t.ex.
vinterträdgårdar, liksom i områden med lägre temperatur som t.ex. i fryshus. Ytor med staplingstrucktrafik och tung belastning
är inte heller några problem tack vare den säkra och fasta limningen.

VÄGGBEKLÄDNADER

Med hänsyn till de nya kreativa möjligheterna som finns med läggning av golvmaterial på väggar är WAKOL MS 552 PVC- och
Gummilim optimalt. Med den pseudoplastiska inställningen går det att applicera på väggar utan att droppa. Limmets omedelbara sugvidhäftning förhindrar att materialet glider ner och gör det därmed lättare att jobba på väggen.

ANVÄNDNING I VÅTUTRYMMEN

WAKOL MS 552 PVC- och Gummilim är en del av Wakols tätningssystem för läggning av golvmaterial i våtutrymmen, t.ex.
badrum i bostäder. Användningsområdet omfattar inte bara limning av material på golv och väggar utan även de specifika
tätningsmaterialen. Det certifierade tätningssystemet från Wakol ger maximal användarsäkerhet.

MYCKET BRETT ANVÄNDNINGSOMRÅDE

WAKOL MS 552 PVC- och Gummilim passar för ett flertal golvmaterial som t.ex. PVC-, CV-, PVC-design- och gummigolv. Det
går även att använda på golvmaterial i nålfilt, linoleum och PVCkork. Användningsområdet omfattar även specialmaterial som
smutsspärrar, säkerhetsgolv och konstgräs. Dessutom används limmet i Wakols certifierade tätningssystem.

KOM IGÅNG SNABBT OCH BÖRJA ANVÄNDA YTORNA MED EN GÅNG

WAKOL MS 552 PVC- och Gummilim behöver inte blandas utan kan tas direkt ur behållaren och strykas på det förarbetade
underlaget. Då limmet även kan appliceras på ej absorberande underlag går det även att applicera t.ex. WAKOL PU 280 Polyuretanprimer eller WAKOL MS 330 Silanprimer direkt på grundade eller avgränsade golvytor.

BEKVÄMT ATT ARBETA MED, SÄKERT ATT LÄGGA

WAKOL MS 552 PVC- och Gummilim utmärker sig genom en väldigt låg benägenhet att få permanenta tryckmärken. Om
arbeten måste utföras på ytan, vid till exempel vådläggning, kan därför avtryck undvikas i stor utsträckning. Limmet har
mycket god vidhäftningsförmåga och verkar snabbt, vilket gör att PVC-designgolv ligger säkert på plats med en gång. Lim som
hamnar på golvytan är enkelt att ta bort både i vått och härdat tillstånd. Tack vare WAKOL MS 552 PVC- och Gummilims stabila
limräfflor kan restavtryck minimeras i lika hög utsträckning som vid användning av ett dispersionslim med fibrer.

LÅNG HÅLLBARHET TACK VARE FÖRSEGLAD BEHÅLLARE

WAKOL MS 552 PVC- och Gummilim levereras i en praktisk plastbehållare. En svetsad aluminiumförslutning på behållarens
öppning säkerställer bästa möjliga skydd mot fukt och en lagerstabilitet på minst 12 månader. På så sätt förhindras härdning
i oöppnade behållare med materialförlust och extra kostnader som följd.

EKONOMISKT

Eftersom WAKOL MS 552 PVC- och Gummilim är en enkomponentsprodukt, slipper du det besvärliga och omständliga blandningssteget. Om restlimmet täcks över och behållaren stängs kan limmet användas vid senare läggningsarbeten. Fatet är till 50 % av återvunnet material och går att återvinna.

 

i

Du hittar all information om produkten här.