pictogram
pictogram
pictogram
pictogram
pictogram
pictogram
Nedladdningar
Teknisk information Ladda ner
Säkerhetsdatablad Ladda ner
Prestandadeklaration Ladda ner

WAKOL A 885

Avjämningsmassa

Area of application

Kalciumsulfatbaserad avjämningsmassa för utjämning av ojämnheter i outspädda skikt med en tjocklek på 1 till 20 mm och i utspädda skikt med en tjocklek på 10 till 30 mm, under textilier golvbeläggningar och elastiska golvbeläggningar inomhus. Särskilt väl lämpad för kalciumsulfatbundna underlag, torra byggdelar, träskivor och gjutasfaltbaserad golvmassa. Kan bearbetas med spackel. Pumpbar.

Blandningsförhållande

ca. 5,25-5,5 l vatten + 25 kg A 885

Mängd

ca. 1,5 kg/m²/mm skikttjocklek

Härdningstid

Kan beträdas efter ca 3 timmar; beläggningsklar vid 3 mm efter ca 24 timmar, för 3-10 mm 24 timmar torktid per mm, från 11 mm mätning med kalciumkarbid-metoden (restfukt på < 0,5 CM % eller 80 % relativ fuktighet)

Brukstid

cirka 20 minuter

outspädd

1-20 mm

utspädd

10-30 mm

Förvaring

förvaras torrt och svalt

Basmaterial

Kalciumsulfat

EMICODE

EC1 PLUS

CE-markningen

EN 13813:2002 CA-C25-F7
Order information
Product Code
Packing Size
Shipping unit
507303 | 39219
25,0 kg
pall: 40 styck