fa6f9f1e6bd4-d3210_wakol_web-highlight_1920x700_k.jpg

WAKOL D 3210 Kontakto

Andas ut!
  • Progressivt – ekonomiskt kontaktlim för trappor och sockellister
  • Utan lösningsmedel – EMICODE EC1 PLUS, motsvarar TRGS 610

 

  • Mångsidigt – för alla golvmaterial utom parkett och kork
  • Mångsidigt – för alla underlag, absorberande och tätt
Mångsidig användning
  • Limning av textilier, PVC-, CV-, linoleum och gummimaterial i trappor
  • Limning av sockellister och hålkäl
  • På alla absorberande och täta underlag

När trappsteg ska beläggas kräver det lim med omedelbar fästförmåga och fast limfog som kan hålla spänningar under lång tid. Den som arbetar med WAKOL D 3210 Kontakto är på den säkra sidan och uppfyller kraven enligt TRGS 610. Dessutom är WAKOL D 3210 Kontakto klassificerad enligt den bästa utsläppsklassen med EMICODE EC1 PLUS. Dessutom går arbetet lika snabbt som med kontaktlim som innehåller lösningsmedel.

WAKOL D 3210 Kontakto är snabbt och ekonomiskt. Avluftningstiden för WAKOL D 3210 Kontakto är 20 minuter på absorberande underlag och högst 50 minuter på täta golvmaterial. Om det ska gå riktigt snabbt kan man använda en varmluftsfläkt. På detta sätt kan du minska tiderna avsevärt, till fackmannamässiga 10 till max. 30 minuter.

Beläggningar kan fortfarande korrigeras efter läggning, eftersom de självhäftande filmerna inte smälter ihop förrän efter pressning. Den långa läggningstiden på 6 timmar möjliggör stressfri läggning av beläggningar utan tidspress.

Om man befarar att avluftningstiden blir lång på grund av att materialet som ska limmas på trappan är mycket absorberande och av porösa fibrer samt att ett ouppvärmt trapphus inte motsvarar normala förhållanden kan man utnyttja en specialitet hos WAKOL D 3210 Kontakto – möjlighet till förbestrykning. Då bestryker man baksidan av golvmaterialet med lim dagen innan och låter det avlufta över natten på en lämplig plats t.ex. i verkstaden. När golvmaterialet ska läggas limmar man endast underlaget och efter en kort avluftningstid limmas golvmaterialet. Snabbt och säkert!

Speciellt på ljusa PVC- och CV-material kan det uppstå oönskad växelverkan med vanliga neoprenkontaklim som innehåller lösningsmedel, eftersom golvmaterialet kan missfärgas på grund av ljusets inverkan. Med WAKOL D 3210 Kontakto som är vattenbaserat kontaktlim utan lösningsmedel är sådan växelverkan utesluten.

Sockellister och hålkäl limmas på puts, betong, och murverk med WAKOL D 3210 Kontakto. Med WAKOL D 3210 Kontakto hålls även spänningar och deformationer i profiler på säkert sätt. Kontaktlim med lösningsmedel förpassas därmed till det förgångna.

i

Du hittar all information om produkten här.